Wegenbelasting 2015

Dat iedereen wegenbelasting moet betalen staat vast, maar moet u dit ook nog in 2015? Wat gaat er eigenlijk veranderen omtrent de wegenbelasting 2015? In onderstaand artikel hebben wij dit voor u vastgelegd.

Algemene verhoging 2015

Ieder jaar is er een algemene verhoging van de wegenbelasting, een zogehete inflatiecorrectie. De tarieven van de motorrijtuigenbelasting worden dan aangepast naar de inflatie van het jaar. In 2014 was de inflatiecorrectie 1,7%, in 2015 zal deze 2,0% zijn. De inflatiecorrectie zal in 2015 hoger zijnn omdat er 2 miljoen nodig is voor een provinciale begroting.

Hoogte wegenbelasting

In 2014 rijden er nog veel benzine- en dieselauto’s rond die dit jaar nog vrijgesteld van wegenbelasting, ook wel motorrijtuigenbelasting genoemd (MRB), zijn. Dit gaat in 2015 sterk veranderen doordat de regels met betrekking tot de CO2 regelgeving nog eens verscherpt gaan worden. In principe houdt dit in dat er alleen nog maar korting op of een vrijstelling van wegenbelasting voor auto’s wordt gegeven voor elektrische auto’s. Dus enkel als u het geluk heeft dat u een elektrische auto rijdt kunt u nog van een vrijstelling profiteren, anders zal u ook weer wegenbelasting moeten gaan betalen.Wegenbelasting per provincie

In Nederland wordt de hoogte van de wegenbelasting per provincie bepaald, oftewel hier heeft de staat maar tot een beperkte mate invloed op. De staat geeft de provincies wel een kader waarin ze de wegenbelasting in hun provincie mogen verhogen met provinciale opcenten, oftewel de staat geeft de provincies een maximum. Binnen deze kaders kan de provincie wel zelf bepalen hoeveel provinciale opcenten zij rekent. Te verwachten valt dat de provincies niet veel zullen veranderen en de standaard jaarlijkse verhoging van toepassing zal zijn. Noord-Holland zal dus nog steeds de goedkoopste provincie blijven en Zuid-Holland de duurste.

Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen (BPM)

De Nederlandse staat wil van de BPM af, omdat deze in strijd is met de Europese regelgeving. Nederland is het enige land dat op deze manier belasting heft op motorvoertuigen. Helaas zal de BPM nog niet komen te vervallen in 2015. Wanneer precies wel en hoe deze dan vervangen gaat worden is tot op heden nog onbekend, wel is te verwachten dat er een soortgelijke autobelasting zal komen.