Meer armoede in Nederland

Meer armoede in Nederland. Er is steeds meer armoede onder de mensen in Nederland. Wat gaan we hieraan doen met z’n allen? Hoe komt dit?  Onder de gepensioneerden schijnt over het algemeen minder armoede te zijn maar als men eenmaal last heeft van armoede, kun je er blijkbaar moeilijk uitkomen. Langzaamaan gaan we richting een maatschappij waarbij het steeds meer gaat om individualisme. Mensen denken steeds meer aan zichzelf. Op deze manier krijg je dat de rijken rijker worden en de arme armer en komen er meer van. Dit zorgt voor een gat in de samenleving. Wat voor sancties worden er genomen?

Het is een schandelijke onthulling en triest dat we te maken hebben met deze kwestie.
Nu maar hopen dat we met z’n allen hier wat aan kunnen gaan doen door zelf wat maatschappelijke verantwoord te gaan handelen en op de hoogte. Het is slim om op de hoogte te blijven van financieel nieuws.

Wat kunnen we nu doen om dit tegen te gaan?
Hoe kunnen we de armoede in Nederland tegengaan? Rondlopen met de collectebus, werk zoeken en baantjes uitvoeren die misschien wat minder leuk zijn, iets doen om goede doelen te steunen, werk creëren voor anderen en vaste contracten aangaan en investeren in je personeel waardoor mensen niet meteen binnen de kortste keren op straat staan en dus te maken krijgen met armoede.
Hierdoor zal je weer geld op de bank staan aan het einde van de maand en kun je
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil het liever anders verwoorden dan dat ze spreken van armoede en arme gezinnen. Dit omdat arm zijn en armoede best raar klinkt in een relatief land als Nederland. In Nederland zijn er namelijk daklozenopvang en plaatsen waar je gratis eten kan halen. Hoe weten we nu of iemand arm is of niet. Het CBS gaat uit van een minimaal inkomen wat neerkomt op 1020 voor een alleenstaande en 1920 voor een gezin. Als je inkomen lager is, dan is er waarschijnlijk sprake van armoede.
De bijstandsuitkeringen zijn zelfs nog minder dan die van de bijstandsuitkering. Meestal komen er nog wel zaken als zorgtoeslag en huurtoeslag bij. Het blijkt dat een op de 10 huishoudens vorig jaar moest rondkomen van een relatief laag inkomen. Dit betekend ongeveer 734.00 huishoudens. Het aantal mensen die al heel wat jaren van een laag inkomen moet leven is gestegen. Ook blijkt dat de armoede niet eerlijk verdeeld is over Nederland. Zo stond in 2013 Rotterdam bovenaan en bleek dat een op de 5 gezinnen onder de inkomensgrens zat. Na Rotterdam volgt Amsterdam, Groningen, Den Haag, Vaals, Arnhem, Enschede, Heerlen, Leeuwarden en Nijmegen.
Dus nu is de grote vraag, hoe gaan we dit aanpakken met z’n allen. Iedereen moet zich bewust zijn van dit probleem en na gaan denken over hoe dit op te lossen valt. Help de mensen die thuis zitten aan werk, bedenk iets nuttigs, geef de ouderen een kans. Veel ouderen worden nu ingewisseld voor jongeren waardoor zij op straat komen te staan. Dit is dus niet direct nadenken op de langere termijn.