Ongeval als fietser – denk aan je letselschade

Letselschade bij een aanrijding

Een aanrijding heeft vaak een grote impact op uw leven. Naast dat u erg geschrokken bent, kunt u ook te maken krijgen met hoge (medische) kosten of verminderde inkomsten. Er is dan sprake van letselschade. Hiervoor wilt u uiteraard graag een schadevergoeding ontvangen. Als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade, heeft u recht op een schadevergoeding. Hoe hoog de letselschadevergoeding is, is afhankelijk van vele factoren en zullen per geval bekeken moeten worden.

Welke letselschadevergoeding claimen na een aanrijding?

Veel mensen weten niet welke letselschadevergoeding geclaimd kan worden. Vaak claimen zij alleen de reparatiekosten van hun auto, fiets of ander vervoersmiddel. Wat veel mensen niet weten is dat zij naast de reparatiekosten van hun vervoersmiddel ook recht hebben op schadevergoeding op andere vlakken.

Onderdelen van de letselschade bij een aanrijding

Letselschade door een aanrijding bestaat uit twee categorieën, namelijk materiële en immateriële schade. Onder materiële schade valt onder andere gederfde inkomsten, reiskosten, ziektekosten en kosten van huishoudelijke hulp. Schadevergoeding van immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Lees ook meer over letselschade bij scooterongeluk.

Immateriële schadevergoeding bij een aanrijding

De schadevergoeding voor het smartengeld kan pas aan het eind van letselschadezaak worden geclaimd. Dit komt omdat op dat moment pas duidelijk is of er eventuele blijvende klachten zijn, in hoeverre de aanrijding heeft geleid tot gederfde levensvreugde en in hoeverre de aanrijding heeft geleid tot andere ongemakken. De hoogte van de immateriële schadevergoeding is dus onder andere afhankelijk van bovenstaande punten.

Materiële schadevergoeding bij een aanrijding

Om duidelijk in beeld te krijgen hoe hoog de materiële schadevergoeding moet worden, is het van belang om goed bij te houden welke kosten er gemaakt worden. Zo is het onder andere van belang om de facturen van eventuele behandelingen (onder andere voor fysiotherapie of facturen eigen risico) goed te bewaren en daarnaast de kilometers die u maakt door de aanrijding bij te houden (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, fysiotherapie, enz.).

Letselschade ontstaan door een aanrijding claimen?

Bent u slachtoffer van een aanrijding en wilt u letselschade claimen? Schallenberg Letselschade gaat graag met u in gesprek om te kijken of u recht heeft op een letselschadevergoeding en zo ja, zullen wij ervoor zorgen dat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.