Opstellen echtscheidingsconvenant

Problemen vooraf signaleren

Het opstellen echtscheidingsconvenant is zeer belangrijk, maar niet heel erg gemakkelijk. Wanneer dit wordt gedaan met de hulp van een kenner van deze zaken, dan is de kans flink groter dat alle partijen die hierbij betrokken zijn met een beter gevoel van de onderhandelingstafel weglopen. Door dit namelijk niet als scheidende partijen helemaal zelf te willen doen kunnen problemen vooraf worden gesignaleerd en kunnen alvast goede oplossingen hiervoor worden aangedragen. Hiermee kan veel leed dat in andere situaties wel voorkomt worden bestreden.

Flinke spijt

Uit cijfers blijkt dat een groot deel van de scheidende koppels achteraf flinke spijt heeft. Die spijt komt niet zo zeer voort uit het maken van een verkeerde keuze, maar juist uit het verkeerd afhandelen van de situatie. Daardoor ontstaan allerlei vervelende situaties in de periode nadat de scheiding is voltrokken waarbij bijvoorbeeld veel ruzies en discussies plaatsvinden. Dit is natuurlijk niet iets waar veel mensen direct op zitten te wachten. Daarom kan dit beter voorkomen worden door vooraf al te zorgen dat er geen ruimte is voor dit soort zaken.

Beter overzicht

Tot slot is het natuurlijk ook zo dat de hele scheiding een flinke emotionele lading zal hebben. Dit kan ervoor zorgen dat het overzicht soms wat wordt kwijtgeraakt. Dit heeft dan weer als gevolg dat er onnodige fouten worden gemaakt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben die niemand wil meemaken. Een notaris in de arm nemen die als hulp kan dienen bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant kan dan de meest verstandige zet zijn op dat moment.