Steeds meer ondernemers kiezen voor een eenmanszaak

Een eenmanszaak opstarten is een perfecte manier om een eigen bedrijf te beginnen zonder dat je meteen met aanzienlijke financiële verplichtingen te maken krijgt. Net omwille van die lage kosten is het sinds jaar en dag één van de populairste bedrijfsvormen op de markt, maar er zijn ook nadelen aan verbonden.

De keuze voor een eenmanszaak

Ondernemers die vandaag de dag een bedrijf oprichten kiezen er steeds vaker voor om gebruik te maken van een eenmanszaak in plaats van een vennootschap. Op zich is dat niet zo vreemd. In een tijd waarin het economisch niet zo goed gaat met de wereld is ondernemen een nog groter risico dan anders. Het is bijgevolg niet meer dan normaal dat ondernemers er dan voor kiezen om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Het opstarten van een eenmanszaak mag dan op zich een persoonlijk risico met zich meebrengen, het opstartkapitaal ligt wel een behoorlijk stuk lager in vergelijking met de oprichting van een vennootschap. Voor een BVBA of een NV heb je een eigen inbreng nodig en dat niet van één, maar van alle vennoten. Tel daarbij op dat er gebruik wordt gemaakt van een dubbele boekhouding waardoor ook deze kostprijs aanzienlijk hoger komt te liggen en de keuze voor een eenmanszaak wordt opeens nog een stuk voor de hand liggender.

Lage opstartkosten

Het grootste voordeel van een eenmanszaak zijn natuurlijk de lage opstartkosten. In tegenstelling tot bij een vennootschap krijg je niet te maken met een verplichte minimale inbreng en daarnaast wordt je ook niet geconfronteerd met hoge kosten voor bijvoorbeeld de notaris. Wanneer je met andere woorden slechts een beperkt budget voor handen hebt en je toch een eigen bedrijf wil oprichten, dan is het opstarten van eenmanszaak zeker en vast een interessante keuze!

Geen dubbele boekhouding

Het ontbreken van een dubbele boekhouding is op het eerste zicht interessant. Een dubbele boekhouding brengt namelijk hoge kosten met zich mee wanneer deze wordt uitgevoerd door een erkende boekhouder. Aan de andere kant zorgt het ontbreken van die dubbele boekhouding er wel voor dat er geen scheiding is van het vermogen tussen de onderneming en de eigenaar er van. Het failliet van de onderneming betekent dan ook rechtstreeks het persoonlijk failliet van de zaakvoerder. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat je op alle inkomsten in een eenmanszaak wordt belast aan de hand van het persoonlijke belastingtarief en dat ligt veel hoger dan het belastingtarief in een onderneming. Vooral wanneer er grote omzetten en winsten worden gerealiseerd is het dan ook vaak toch interessanter om te kiezen voor een vennootschap.

Persoonlijke risico

Hoe interessante bovenstaande allemaal ook mag zijn, toch is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de oprichting van een eenmanszaak ook bepaalde kosten met zich meebrengt. In tegenstelling tot bij een BVBA en een NV is het namelijk zo dat je als ondernemer zelf ook hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van je bedrijf. Er wordt bij een eenmanszaak geen verschil gemaakt tussen een persoon en een zakelijk vermogen waardoor niet alleen de belastingen even hoog liggen, daarnaast ben je ook privé over de hele lijn aansprakelijk voor een eventuele schadeclaim op je bedrijf. Net omwille van deze reden wordt het aangeraden om voor een bedrijf dat grote investeringen vereist bij voorkeur gebruik te maken van een vennootschap. Mocht er dan onverhoopt toch iets fout gaan, dan is je aansprakelijkheid steeds beperkt tot de gerealiseerde inbreng in de onderneming. Kies je er toch voor om een eenmanszaak op te richten, dan mag het in ieder geval duidelijk zijn dat het erg belangrijk is om de kosten en risico’s tot een absoluut minimum te beperken.