ICT bedrijven met diensten voor de Zorg

Het is voor de gezondheidszorgbranche uitermate belangrijk om ICT goed geregeld hebben en met name om te werken met toonaangevende leveranciers en ontwikkelaars. De acceptatie van zorgtechnologie is in opmars, maar veel aanbieders hebben een kritiek moment bereikt waarop zij moeten beginnen met de implementatie van IT in de gezondheidszorg of achterop moeten blijven.

Gezondheidszorgtechnologie biedt zorgverleners de mogelijkheid om processen te stroomlijnen en gepersonaliseerde zorg aan te bieden met meer efficiëntie. De kruising van gezondheidszorg en IT verandert de kwaliteit van de patiëntenervaring.

Wanneer u nadenkt over het aantal verschillende gezondheidszorgfaciliteiten dat een bepaalde patiënt in een jaar kan bezoeken – dokterspraktijk, apotheek, ziekenhuis, enz. – alles wat een zorgverlener kan doen om de patiëntenzorg te moderniseren en te verbeteren, is een stap in de goede richting.

Met dat in gedachten zijn hier drie trends die u waarschijnlijk zult zien als IT bedrijven de kwaliteit van de gezondheidszorg blijft verbeteren.

Gezondheidsrapporten worden toegankelijker

Elektronische archiefbeheertools, platforms voor het verzamelen van digitale gegevens en andere oplossingen in de gezondheidszorgtechnologie stellen zorgaanbieders in staat gemakkelijk toegankelijke medische dossiers te maken en te onderhouden. Patiënten en zorgverleners krijgen steeds sneller en gemakkelijker toegang tot gezondheidsvormen en persoonlijke medische informatie, die de verleende zorg en de algehele ervaring van de patiënt enorm zullen verbeteren.

Of de elektronische verzameling en opslag van gezondheidsgegevens biedt patiënten bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun informatie bij te werken en in te dienen vanaf een mobiel, tablet of desktop-apparaat. Het stelt patiënten ook in staat om hun persoonlijke informatie gemakkelijk te herzien, waardoor gebruikers betrokken blijven en zorgt ervoor dat elk individu een belangrijke speler is in zijn of haar eigen gezondheidsplan.

Bovendien maakt het gebruik van een online systeem om patiëntregistraties of medische geschiedenisinformatie te verzamelen het gemakkelijker voor zorgaanbieders om de gezondheidstoestand van een patiënt snel te bekijken en te evalueren. Als er niet gewacht hoeft te worden voordat nieuwe gegevens handmatig in een elektronisch systeem worden ingevoerd, kunnen artsen en andere providers weloverwogen beslissingen nemen over de gezondheidsbehoeften van een patiënt, wat betekent dat ze betere zorg met minder complicaties zullen bieden.

 

Kritieke processen worden gestroomlijnd

Het vermogen om processen te stroomlijnen is een van de belangrijkste voordelen van IT voor de gezondheidszorg. Ondanks dat het een snelle industrie is, brengt de gezondheidszorg veel saaie dataverzamelingsprocessen met zich mee die de levering van zorg kunnen vertragen. Gelukkig kunnen IT-oplossingen, zoals online formulieren, zorgverleners helpen bij het automatiseren van administratieve taken en tijd vrijmaken om zich te concentreren op het leveren van kwaliteitsvolle zorg.

Uiteindelijk moet het doel voor iedereen in de gezondheidszorg zijn om positieve, naadloze patiëntervaringen te creëren voor elk contactpunt. De eenvoudigste manier om dat doel te bereiken is door het gebruik van gezondheidszorgtechnologie. Door bijvoorbeeld patiënten toe te staan ​​elektronische updates in te dienen voor hun medische geschiedenis, is het niet meer nodig dat een personeelslid de updates manueel invoert vanuit een papieren formulier. Dit uploadt op zijn beurt bijgewerkte informatie sneller in het systeem, waardoor aanbieders zonder aarzelen meer persoonlijke en relevante zorg kunnen bieden.

 

Gegevensverzameling wordt nauwkeuriger

Het is duidelijk dat zorgverleners HIPAA-compliant moeten blijven, wat het idee heeft geopperd om technologie te gebruiken om patiëntgegevens een beetje eng te verzamelen. De voordelen wegen echter veel zwaarder dan de risico’s wanneer u de juiste hulpmiddelen gebruikt. De ontwikkeling van online platforms zal het verzamelen van gegevens nauwkeuriger en efficiënter maken.

Een voordeel van online platforms is dat gegevens die online worden verzameld, betrouwbaarder zijn dan informatie die via papieren formulieren wordt verzameld. Handgeschreven informatie wordt meestal handmatig ingevoerd in een online systeem, wat de deur opent voor transcriptiefouten. Bovendien kan handgeschreven informatie moeilijk te ontcijferen zijn, afhankelijk van iemands handschrift. De mogelijkheid voor menselijke fouten is te groot om te negeren.

Veel platforms voor online gegevensverzameling hebben ingebouwde verificatiefuncties waardoor onjuiste of onvolledige informatie niet kan worden ingediend. Dit zal een groot voordeel zijn voor zorgverleners vanwege het grote belang van het bijhouden van nauwkeurige patiëntendossiers. Onnauwkeurige gegevens kunnen tot kostbare fouten leiden, dus technologie die deze ondergang helpt voorkomen, zal onmisbaar worden omdat zorgverleners de patiëntervaring willen blijven verbeteren.

Depressie: oorzaken, symptomen en behandeling

Depressie, of depressieve stoornis, is een mentale gezondheidstoestand gekenmerkt door een overweldigend gevoel van verdriet, isolement en wanhoop dat beïnvloedt hoe iemand denkt, voelt en functioneert. De aandoening kan het dagelijks leven van een persoon aanzienlijk verstoren en kan aanleiding geven tot zelfmoordgedachten. Depressie is niet hetzelfde als verdriet, eenzaamheid of verdriet veroorzaakt door een uitdagende levenservaring, zoals de dood van een geliefde.

Symptomen van depressie

Mensen met een depressie kunnen verschillende symptomen ervaren, maar meestal “een diep gevoel van verdriet of een duidelijk verlies van interesse of plezier in dagelijkse activiteiten”. Andere symptomen van depressie kunnen zijn:

 • Prikkelbaarheid, opwinding of rusteloosheid
 • Minder zin in seks
 • Onvermogen om te focussen, te concentreren of beslissingen te nemen
 • Slapeloosheid of te veel slapen
 • Verandering in eetlust en / of gewicht, te veel of te weinig eten
 • Vermoeidheid en gebrek aan energie
 • Onverklaarbare huilbuien
 • Onverklaarbare fysieke symptomen zoals hoofdpijn of lichaamspijnen
 • Je hopeloos of waardeloos voelen
 • Terugtrekking uit sociale situaties en normale activiteiten
 • Gedachten over dood of zelfmoord

 

Oorzaken van depressie

De oorzaken van depressie zijn niet volledig begrepen, maar wetenschappers denken dat een onbalans in de signalerende chemicaliën van de hersenen verantwoordelijk kan zijn voor de aandoening bij veel patiënten. Er zijn echter verschillende theorieën over wat deze onbalans eigenlijk is en welke signaalchemicaliën erbij betrokken zijn. Bovendien worden verschillende schrijnende situaties in het leven ook geassocieerd, waaronder vroegschoolse trauma’s, een baanverlies, de dood van een geliefde, financiële problemen of een scheiding.

Hoogstwaarschijnlijk wordt depressie veroorzaakt door een combinatie van genetische, biologische, omgevings- en psychologische factoren, volgens de NIMH.

Bepaalde medische aandoeningen kunnen ook depressies veroorzaken, waaronder een traag werkende schildklier, kanker, hartaandoeningen, langdurige pijn en andere belangrijke ziekten. Hormonaal geïnduceerde depressie kan ook na de bevalling of tijdens de menopauze optreden.

Bovendien zijn sommige sedativa, zoals slaappillen en medicijnen tegen hoge bloeddruk, gekoppeld aan depressie, volgens de NIH.

 

Diagnose depressie

Om een ​​persoon met een depressiestoornis te diagnosticeren, kunnen artsen de patiënten vragen naar hun familiegeschiedenis, hun humeur en gedragspatronen (zoals eten en slapen) en naar zelfmoordgedachten. Ze kunnen patiënten ook vragen om hun depressieve symptomen te vermelden op een afgedrukte vragenlijst.

 

Depressie behandeling

Enquêtes hebben aangetoond dat tot de helft van de ondervraagden met een depressie geen medische hulp krijgt voor hun aandoening. Onbehandeld, kan ernstige depressie een reeks sociale, emotionele en gezondheidsconsequenties veroorzaken die bijdragen aan de algehele stress van de patiënt. Volgens de Mayo Clinic omvatten deze drugs alcohol- of drugsmisbruik, angst, sociaal isolement en relatieconflicten, problemen op het werk of op school of zelfmoord.

Depressie behandeling kan bestaan ​​uit psychotherapie, medicijnen of een combinatie van beide.

Medicatie: Geneesmiddelen op recept, antidepressiva genaamd, helpen de stemming te veranderen door van nature voorkomende chemische stoffen in de hersenen te beïnvloeden. Er zijn verschillende categorieën antidepressiva, maar artsen beginnen vaak met een klasse geneesmiddelen die selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) worden genoemd en kunnen andere medicijnen proberen als de toestand van de patiënt niet verbetert.

Medicijnen kost tijd – meestal 2 tot 4 weken – om te werken, en vaak verbeteren symptomen zoals eetlust, concentratieproblemen en slaap voordat mensen gemoedsveranderingen opmerken.

Psychotherapie: ook bekend als gesprekstherapie of counseling, is aangetoond dat deze behandeling sommige patiënten met een depressie helpt. Verschillende studies hebben gesuggereerd dat het combineren van psychotherapie en medicatie samen het beste werkt voor de behandeling van mensen met een ernstige depressie. Verschillende soorten psychotherapie omvatten cognitieve gedragstherapie, die een persoon helpt negatieve denkpatronen te veranderen en ze te vervangen door gezondere, evenals interpersoonlijke therapie, die is ontworpen om iemand te helpen moeilijke relaties te begrijpen en te verwerken, volgens het National Institute of Mentale gezondheid. Een andere vorm van psychotherapie is de probleemoplossende therapie, die bestaat uit het bedenken van realistische oplossingen om met stressvolle situaties om te gaan.

Verbetering van de bereikbaarheid via Voice over IP (VoIP)

Overzicht van VoIP

Meer dan de helft van de 500 bedrijven gebruiken VoIP-telefoons en meer dan 10.000 organisaties hebben de technologie ingezet met miljoenen IP-telefoons. VoIP wordt een gangbare technologie.

Traditioneel wordt spraakverkeer uitgevoerd via circuit geschakelde netwerken (PBX-netwerken (private brand exchange)) of netwerken bestaande uit privélijnen en tijdverdeling multiplexers (TDM’s). Datanetwerken zijn traditioneel gescheiden van deze spraaknetwerken. VoIP biedt de mogelijkheid van een geconvergeerd netwerk dat data, spraak en video integreert in een enkel IP-gebaseerd netwerk. Deze technologie biedt belangrijke operationele en productiviteitsvoordelen voor organisaties:

 1. Lagere operationele kosten – Een geconvergeerd IP-netwerk vermindert het aantal te beheren netwerken.
 2. Unified Messaging-mogelijkheden – gebruikers kunnen faxen vanaf hun bureau verzenden en ontvangen en per e-mail op e-mails reageren.
 3. Mobiliteit – Thuiswerkers, filiaalbedrijven, roaming- en reizende werknemers hebben toegang tot dezelfde functies als die welke werken op het hoofdkantoor. Roaming-gebruikers kunnen zelfs hetzelfde telefoonnummer behouden door gebruik te maken van de IP-telefoons.
 4. Extensible Mark-up Language (XML) toepassingen – hiermee kunnen derden toepassingen met een grotere toegevoegde waarde (bijvoorbeeld tijdkaarten) maken op de IP-telefoons.
 5. Een op standaarden gebaseerde, niet-gepatenteerde oplossing – In tegenstelling tot traditionele spraakoplossingen, is VoIP gebaseerd op niet-gepatenteerde protocollen en is het gebouwd volgens industriestandaarden. Deze open interface betekent dat organisaties niet afhankelijk zijn van hun PBX-leverancier om speciale applicaties of functies te ontwikkelen. In plaats daarvan kunnen ze een externe leverancier implementeren die de toepassing heeft die vandaag aan hun behoeften voldoet. Organisaties met toegankelijkheidsvereisten kunnen vervolgens de best-of-breed-applicaties mixen en matchen en verschillende leveranciers gebruiken om aan hun eindgebruikersbehoeften te voldoen.
 6. Architectuur – zorgt voor een betrouwbaar transport van TTY-services via het netwerk.

Gezien deze voordelen biedt VoIP een mogelijkheid om de productiviteit van iedereen op de werkplek te verbeteren, inclusief mensen met een handicap.

Toegankelijkheid van de Cisco IP Telefoon portfolio

Om de toegankelijkheid van IP-telefoons te verbeteren, heeft Cisco Systems nauw samengewerkt met leveranciers van ondersteunende technologieën en met onderzoeks- en adviesorganisaties zoals AWS. AWS voerde een toegankelijkheidsbeoordeling uit van de IP telefoon 79XX-serie en SoftPhone om aanbevelingen te doen om de toegankelijkheidsfuncties van deze producten verder te verbeteren.

IP telefoon 79XX-serie

 • 7912G-biedt functies die inspelen op de communicatiebehoeften van een celwerker die gebruikmaakt van eenvoudige telefoontoepassingen. Het biedt vier dynamische softkeys die een gebruiker door call-functies en functies leiden. De grafische mogelijkheden van het LCD-scherm bieden basisinformatie over bellen en toegang tot functies.
 • 7960G-is een volledig functionele IP-telefoon die zes programmeerbare lijnen, functieknoppen en een luidspreker biedt. Het biedt vier dynamische softkeys die een gebruiker door call-functies en functies leiden. Het LCD-scherm biedt functies zoals datum en tijd, de naam van de beller en het nummer van de beller.
 • 7970G-is een volledig functionele IP-telefoon met een kleuren LCD-scherm en een aanraakscherm met acht programmeerbare lijnen, functieknoppen en een luidspreker. Het biedt vijf dynamische softkeys die een gebruiker door call-functies en -functies leiden. Het display biedt functies zoals datum en tijd, de naam van de beller en het nummer van de beller.

De toegankelijkheidsevaluatie door AWS bestond uit een proces in twee fasen. Eerst werd een toegankelijkheidsoverzicht gemaakt om de belangrijkste kenmerken te identificeren, zoals tactische identificatie en rangschikking van knoppen, toegang tot display-informatie, aanwezigheid en configuratie van softkeys, zichtbaarheid van het scherm en weergave van de contrastverhouding en instelbaarheid. Ten tweede werd een grondige evaluatie van de toegankelijkheid uitgevoerd volgens een gedefinieerde taaklijst met concrete gevallen. Gebruikersinterface, functies, functionaliteiten en bruikbaarheid van de hardware / softwareproducten werden geëvalueerd op basis van deze real-case scenario’s. Er zijn aanbevelingen gedaan voor toekomstige verbeteringen van de toegankelijkheid van de Cisco IP telefoons.

Conclusie

Op elke werkplek is de telefoon een basis hulpmiddel waar de meeste werknemers op vertrouwen voor hun dagelijkse werkfuncties. VoIP creëert geavanceerde productiviteitsverbeteringen waardoor de telefoon verder gaat dan alleen een communicatieapparaat. Als zodanig is het van cruciaal belang dat zelfs de nieuwste technologie de toegankelijkheid behoudt. Vanuit het perspectief van een gehandicapte eindgebruiker biedt VoIP belangrijke toegankelijkheidsfuncties. Met deze functies kunnen alle mensen, inclusief mensen met een handicap, hun productiviteit op de werkplek verhogen.

8 grote voordelen van VoIP voor grote bedrijven

Grote bedrijven zoals Burger King, Delta Airlines, Irving Materials, TMW Systems Transportation, Agilent Technologies, Allstate Insurance en Farmers Insurance hebben een besparing van maximaal 60% op hun telecommunicatiekosten geboekt, met besparingen tot 6-nummerige cijfers. Er is nog nooit een beter moment geweest om te upgraden naar Voice over Internet Protocol. Hier zijn de belangrijkste redenen waarom u voor uw zakelijke telefonie behoeften zou moeten upgraden naar VoIP.

 

1. Goedkopere uitgaande, inkomende en gratis minuten

Voice over Internet Protocol, voor al zijn geweldige functies, is het best bekend voor hoe goedkoop het is om te bellen. De lage prijzen zijn voor een deel te wijten aan het feit dat VoIP is gebouwd op de bestaande internetinfrastructuur en omdat de spraakgegevens goedkoper zijn om via internetprotocol te verzenden in vergelijking met het circuit geschakelde PSTN. Oproepen die verbinding maken met SIP-adressen in plaats van telefoonnummers, zijn nog steeds goedkoper. Internationale en gratis minuten kosten slechts centen per minuut. Of je de wetenschap erachter begrijpt of niet, je kunt je bottom-line zeker begrijpen. De maandelijkse OpEx van VoIP-telefoondiensten is gemiddeld minder dan € 20 per werknemer.

 

2. Interne gesprekken zijn gratis en gemakkelijker te maken

Mobiele telefoonnetwerken hebben gratis gesprekken tussen abonnees van hun dienst. Zakelijke VoIP-service providers zijn op dezelfde manier, maar zakelijke VoIP-services zijn gemaakt met functies die specifiek zijn ontworpen voor bedrijven. Het eenvoudigste voorbeeld dat ik kan geven, is dat van extensies. Als groot bedrijf heeft u waarschijnlijk een telefooncentrale, of PBX, waarmee verschillende telefoons binnen hetzelfde gebouw met elkaar kunnen worden verbonden en waarmee u gratis kunt bellen binnen het netwerk. Een IP-PBX verbindt niet alleen een gebouw, maar uw hele bedrijf.

 

3. Krijg dezelfde Enterprise Class-software, maar dan voor een lagere prijs

VoIP-oplossingen worden aangepast aan de behoeften van elke klant. Of u nu een callcenter bent, een veelzijdige onderneming met veel verschillende afdelingen en specialisten, of een bedrijf dat een groot aantal online vergaderingen en webinars uitvoert, gehoste VoIP biedt vele functies die u standaard nodig heeft, of als een betaalbare add-on.

 

4. Nieuwe technologie = Betere geluidskwaliteit

Voice over Internet Protocol is een voortdurend evoluerende en verbeterende technologie. Een aspect dat continu wordt ontwikkeld, is geluidskwaliteit. Klanten komen uit alle lagen van het leven. Soms is Engels de eerste taal, soms niet. Agenten op callcenters kunnen ook van overal in de wereld komen, vooral de Filippijnen en India.

 

5. Internationale aanwezigheid

VoIP-gesprekken in het buitenland zijn erg goedkoop, meestal ongeveer 3 cent per minuut voor het grootste deel van de wereld. Maar lage internationale tarieven zijn slechts het begin. Alle gesprekken binnen uw eigen netwerk, inclusief internationale gesprekken, worden opgenomen in zakelijke VoIP-abonnementen. Zakelijke VoIP-serviceproviders hebben premium-abonnementen die gratis bellen naar een aantal wereldwijde netnummers bevatten. En u kunt zelfs uw smartphone of laptop gebruiken om verbinding te maken met uw VoIP-netwerk via een Wi-Fi-hotspot, waardoor u internationale roamingkosten bespaart.

6. Nieuwe hulpmiddelen om te helpen bij tijdbeheer

Uw tijd en aandacht, en de tijd en aandacht van uw medewerkers, is waardevol. Met VoIP beschikt u over een schat aan hulpmiddelen om die tijd te beheren. Callcenterprogramma’s houden bijvoorbeeld bij hoe lang bellers in de wacht staan, hoe lang gesprekken duren en zelfs hoe vaak werknemers een lunch of een pauze nemen. Met de modernste software kunnen meerdere bellers voorbij een wachtrij springen en rechtstreeks verbinding maken met beschikbare agenten.

 

7. Neem het met je mee

Met VoIP zijn medewerkers bevoegd om overal te werken. In plaats van een nieuw satellietkantoor te bouwen en te betalen voor huur en hulpprogramma’s, kunt u ze vanaf elke computer aanmelden of elke IP-telefoon gebruiken en ze laten telewerken. Uw telewerkers zullen dezelfde software gebruiken die uw callcenters gebruiken, maar ze kunnen ook vanuit huis werken.

 

8. Unified Communications brengt het allemaal samen.

Unified Communications and Collaboration, ook wel UC of UCC genoemd, is in korte tijd een buzzword in de bedrijfswereld aan het worden. Het is eenvoudiger dan ooit om discrete technologieën en platforms zoals Skype, e-mail, telefoon en fax te combineren in één programma. Verbind uw Facebook-, Yahoo- en AOL-lijst in één chat. Klik op een e-mail en bel de persoon die het naar u heeft verzonden. Ontvang een telefoontje en laat een scherm verschijnen met de laatste openstaande rekening van de beller. Met Voice over Internet Protocol beschikt u en uw medewerkers over alle hulpmiddelen die u nodig hebt om het meeste uit uw drukke werkweek te halen.

VoIP is de toekomst van telecommunicatie. De markt voor VoIP groeit elk jaar met sprongen, omdat het bedrijven helpt grote en kleine kosten te besparen en zelfs meer geld te verdienen. GetVoip heeft een uitgebreide bibliotheek met termen en een aantal door gebruikers en personeel gegenereerde beoordelingen om u te helpen de zakelijke VoIP-provider te vinden die het beste bij uw bedrijf past.

Kindervoeten en Orthopedische kinderschoenen

De voet heeft een complexe structuur van 26 botten en 35 gewrichten, bij elkaar gehouden en ondersteund door de ligamenten. Een baby’s voet is opgevuld met vet en is zeer flexibel.

De meeste kinderen beginnen ergens tussen de 8 en 18 maanden te lopen. De meeste peuters zijn platvoetig wanneer ze voor het eerst beginnen te lopen of hebben de neiging om hun voeten naar binnen te draaien, omdat spierkracht en ligament stijfheid andere ontwikkelingen moeten inhalen. De platte voet verbetert bijna altijd als de botten zich ontwikkelen en de voeten sterker worden.

Raadpleeg altijd uw podoloog of arts als u zich zorgen maakt over de voeten van uw kind of de manier waarop zij lopen (hun loop).

Kinderen en schoenen dragen

Een kind dat leert lopen, krijgt belangrijke sensorische informatie van de voetzolen die de grond raken. Schoeisel helpt om hun voeten te beschermen tegen verwonding en tegen hitte en kou.

Wanneer peuters leren lopen, moeten ze zo veel mogelijk op blote voeten of een schoen met zachte zolen staan ​​zodat ze kunnen voelen wat ze met hun voeten aanraken en spierkracht ontwikkelen. Wanneer peuters zelfverzekerd op een periode van In de loop van de tijd kunnen ze doorgaan naar een stevigere schoen met zolen. Houd de schoenen van uw kind professioneel passend, inclusief het meten van elke voet voor lengte en breedte. De voeten van kinderen groeien erg snel en hun schoenmaat moet om de paar maanden mogelijk worden bijgewerkt. Te strakke schoenen kunnen het lopen van uw kind bemoeilijken en problemen veroorzaken, zoals ingegroeide teennagels.

 

Suggesties voor kinderschoenen

Schoenen voor je peuter zouden idealiter moeten hebben:

 • een comfortabele pasvorm in lengte en breedte
 • voldoende ruimte voor de tenen
 • een flexibele, platte zool – controleer of de zool in de buurt van de teen kan buigen
 • de voorkant van de schoen breder dan de hiel, passend bij de natuurlijke vorm van de voet
 • een stevige hielkap (onderdeel dat rond de achterkant van de hiel loopt)
 • veters, riemen of bevestigingsmiddelen om te veel beweging of uitglijden van de voet in de schoen te voorkomen.

Dure schoenen zijn niet altijd beter. Kinderen ontgroeien heel snel hun schoenen.

 

Platte voeten bij kinderen

De zool van een normaal ontwikkelde voet heeft een boog, de mediale boog, gevormd door botten, spieren en ligamenten. Gedurende de eerste twee jaar zullen de voeten van je kind er platter uitzien dan die van een volwassene.

Platte voeten bij baby’s en jonge kinderen zijn normaal. Kindervoeten zijn over het algemeen flexibel en mogen niet stijf zijn.

Terwijl uw kind het wandelen leidt, zullen de ligamenten en spieren sterker worden en zullen de vetkussentjes in het booggebied niet zo opvallen. Op ongeveer zes jaar oud moet uw kind normale bogen in beide voeten hebben.

Als uw kind voetpijn heeft, of hun voeten het moeilijk lijken te maken om gelijke tred te houden met hun leeftijdsgenoten, raadpleeg dan een podoloog voor eventuele orthopedische kinderschoenen.

 

Voeten die naar binnen draaien

Veel peuters lopen ‘pigeon-toed’, met een of beide voeten naar binnen gekeerd (in-toeing). In-toeing kan van de voet, het onderbeen (tibia) of het bovenbeen (dijbeen) komen.

Het is belangrijk om uw podotherapeut of zorgverlener te zien als de voeten van uw kind stijf zijn of als hun tening:

 • erge, ernstige
 • niet verbeteren met de leeftijd
 • een been beïnvloeden, of
 • het veroorzaken van struikelen bij schoolgaande kinderen.

 

Voeten die naar buiten draaien

Heel af en toe lopen peuters met hun voeten naar buiten gekeerd.

In de meeste gevallen lost out-toeing vanzelf op naarmate de houding en balans rijpen. Raadpleeg uw podotherapeut of zorgverlener als de uitval van uw kind is:

 • erge, ernstige
 • een been beïnvloeden, of
 • veroorzaakt pijn.

 

Symptomen van voetproblemen bij kinderen

Raadpleeg uw arts of podotherapeut als u zich zorgen maakt over de voeten of het gangwerk van uw kind. Problematische symptomen kunnen zijn:

 • abnormaal gevormde tenen
 • ingegroeide teennagels (die aanhouden of pijnlijk zijn)
 • eeltknobbels of andere misvormingen
 • stijfheid van de voet
 • mank
 • het kind klaagt over pijn tijdens het lopen, of geeft de voorkeur aan het ene been boven het andere tijdens het lopen
 • ernstig in-toeing of uit-toeing
 • vlakke voeten die pijn of limietfunctie veroorzaken
 • een plotselinge verandering in de manier waarop uw kind loopt
 • als uw kind helemaal niet op tweejarige leeftijd loopt.

ICT bedrijf uit Enschede is dé IT security specialist

Is uw IT of beperkt personeel een uitdaging? Vraag je je af hoe je geavanceerde beveiliging, compliance en zichtbaarheid kunt bieden? Ongeacht wat hun zakelijke omvang, branche en geografie zijn, staan ​​de meeste organisaties dagelijks voor dezelfde uitdagingen. Dankzij de geavanceerde tools, de innovatieve technologie en ongeëvenaarde expertise kunt u met Managed IT Security services zich concentreren op uw kernactiviteiten. Wat is de grootste uitdaging voor uw bedrijf? Weet u hoe belangrijk informatiebeveiligingsbeheersdiensten voor uw bedrijf zijn? Versterkt het je beveiliging van informatiebeveiliging? Kostenoptimalisatie? Elk bedrijf is anders, dus we passen volledige IT beveiligingsbeheerdiensten aan aan individuele vereisten.


Beheerde IT security beveiligingsservices – bereik van services

 • Security Operations Center – Houd 24/7 de controle;
 • Beveiligingsmonitoring en beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer – Effectief toezicht houden op de beveiliging van IT-omgevingen om potentiële beveiligingsrisico’s tijdig te identificeren, analyseren en erop te reageren;
 • Tracking en beheer van kwetsbaarheden – Controleer de beveiligingsstatus van uw IT-omgeving met routinematige kwetsbaarheidsscans;
 • Patchbeheer – compileer patch- en kwetsbaarheidsgerelateerde informatie uit verschillende bronnen, waaronder leveranciersites, beveiligingsnieuwsbrieven en kwetsbaarheidsdatabases;
 • Compliance Management – Verbeter de naleving van onze assistentie en identificeer en implementeer de beste beveiligingspraktijken en wettelijke vereisten;
 • IT-risicobeheer – Proactieve beheer van open bedreigingen door middel van controles, corrigerende maatregelen en andere maatregelen om risico’s te beperken;
 • Business Continuity Management – Bepaal de volwassenheid van uw besturingselementen voor informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit.

Voordelen

 • Verhoog de beveiliging en efficiëntie van uw IT-infrastructuur. Onze beveiligingsspecialisten zullen u voorzien van expertise in hoogwaardige beheerde beveiligingsdiensten en analyse van beveiligingsgebeurtenissen;
 • 24/7 bewaking van de beveiliging van relevante ICT-systemen;
 • Toegang tot professionele consultants met uitgebreide ervaring in het leveren van oplossingen voor marktleiders;
 • Lagere kosten door gedeelde resources in plaats van een verminderde kwaliteit van services en beveiliging;
 • Lager risico – Betrouwbare beveiliging en hoge servicekwaliteit op basis van SLA;
 • We denken globaal en handelen lokaal: bij het leveren van onze beveiligingsactiviteiten blijven we altijd dicht bij uw bedrijf en bieden u alles wat u nodig heeft, waar u ook maar wilt.

Aankomend Michelin Sterren restaurant in Delden

Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven in Delden is hét 4-sterren hotel waar u heerlijk kunt genieten van een overnachting en van heerlijk eten. Het eeuwen oude schippersherberg bij het Twickelse havenbedrijf is inmiddels een begrip in Twente en omstreken. Het team bestaat uit toegewijde professionals met liefde voor het vak om iedere avond haar gasten te verwennen van culinaire hoogstandjes op hoog niveau.

Carelshaven had in de periode van 1973-1986 een Michelinster en is wederom op weg om opnieuw haar Michelinster in de wacht te slepen. In het Culinaire gids en Michelin gids kunt u dan ook meer te weten komen over Carelshaven en haar avontuur naar die geweldige ster. Met haar nominatie als lekkerste restaurant van Nederland tijdens de lekker 500 opname, zal dat een geweldige prestatie zijn.

 

Michelin ster restaurant in Delden

Hoe geweldig is dat? Voor iedereen uit Twente en omstreken, kan er wellicht dicht bij huis onwijs worden genoten van heerlijke eten met streekproducten uit het landgoed zelf. Het restaurant in Delden is voorzien van meerdere diner zalen waar u zowel binnen als buiten kunt zitten. Toch helemaal privé? Dan kunt u kiezen voor een eigen zelf en volledig genieten van Private Dining met familie, vrienden, collega’s en gasten.

Onder leiding van chef-kok Danïel Nijkamp wordt er op culinair niveau gekookt door de keukenbrigade om iedere dag weer een verassing op tafel te serveren en u er van te overtuigen hoe geweldige eten kan zijn. Met een bijbehorende wijn, komen de smaken perfect in balans zoals dat bedoeld is. Onze wijnkaart is dan ook speciaal ontworpen door onze Maitre vinoloog-sommelier.

 

Bijzondere mogelijkheden om Twente te belegen in Delden

Naast heerlijk dineren in Delden, kunt u ook overnachten of zelfs een vakantie boeken! Bezoek bijvoorbeeld het kasteel Twickel, of beleef Twente tijdens een 5-daagse mini vakantie. Bent u een echte liefhebber van eten? Dan nemen wij u mee naar een 3-daagse Bourgondische verwen periode met heerlijk eten en de beste champagnes.

Top 10 Oorzaken van angst

Het is normaal om de oorzaken van angst op te sporen. Angst is ellendig – levensbeperkend en meedogenloos. Wanneer we ons als een gevangene in onze geest voelen, willen we natuurlijk weten waarom. Hoe zijn we zo verstrikt geraakt? Wat veroorzaakte deze benarde situatie? Soms kan het kennen van de oorzaken van angst leiden tot een oplossing om angst te verslaan. Denk aan voedsel: als we weten dat iets ons ziek maakt, zullen we het niet eten. Evenzo, als we wisten wat onze angst veroorzaakte, konden we actie ondernemen om andere dingen te doen. In de geest van het aanpakken van de oorzaken van angst om onze zorgen, angsten en vermijding te overwinnen, zijn hier 10 primaire oorzaken van angst.

Voordat je in de lijst van angstoorzaken duikt, is het belangrijk om de aard van angst en de dingen die dit veroorzaken te begrijpen. Hoewel er inderdaad krachten achter angst kunnen zitten, kunnen we soms geen oorzaak van onze eigen angst aanwijzen. Er is waarschijnlijk een onderliggende oorzaak, maar deze kan niet altijd gemakkelijk worden geïdentificeerd. Dat kan perfect in orde zijn. Je kunt angst verminderen en zelfs overwinnen zonder een oorzaak te kennen. Verder is de angst van iedereen persoonlijk, dus de angsten van elke persoon zijn uniek. Angstoorzaken zijn niet one-size-fits-all.

Dat gezegd hebbende, kan angst verschillende oorzaken hebben. Laten we eens kijken naar 10 belangrijke oorzaken van angst.

 

De Top 10 Oorzaken van angst

In willekeurige volgorde zijn dit 10 van de belangrijkste oorzaken van angst.

1. Neurochemie – Veel van angst is gebaseerd op de hersenen en is geworteld in onze biochemie. Neurotransmitters zoals serotonine, GABA en dopamine raken uitgebalanceerd; te veel of te weinig van een neurotransmitter kan de gevoelens van angst veroorzaken. Ook wanneer structuren van de hersenen overmatig reageren op stress of de vecht-of-vluchtreactie, gaan de hersenen overdrive en ervaren we angst.

2. Levensstijl: Dieet – Het voedsel dat we eten, beïnvloedt de hersenen en kan angst veroorzaken. Het eten van te veel verwerkt en geraffineerd voedsel en te weinig voedzaam voedsel berooft de hersenen van wat het nodig heeft om neurotransmitters te maken en kalm te blijven (Lijst van voedingsmiddelen die angst en pijn helpen).

3. Levensstijl: Beweging – Een sedentaire levensstijl is in verband gebracht met verschillende soorten angst- en angstsymptomen. Beweging en beweging zijn cruciaal voor de algehele mentale gezondheid en welzijn, en ze zijn noodzakelijk bij angstbeheersing. Een gebrek aan lichaamsbeweging draagt ​​bij aan angst en stress.

4. Genetica – Angst kan in families voorkomen. Angst is een eigenschap die als erfelijk wordt beschouwd. Dit betekent dat het niet altijd direct wordt doorgegeven van ouder naar kind, zoals fysieke kenmerken zoals oogkleur. In plaats daarvan kunnen mensen genetisch vatbaar zijn voor het ontwikkelen van angstgevoelens (of om angstvrij te zijn).

5. Modelleren – Soms wordt angst geleerd. Ouders die overdreven bezorgd zijn, of ze nu wel of niet een angststoornis hebben, leren soms onbedoeld hun kinderen dat de wereld onveilig is en dat angst de reactie is om te hebben. Mensen kunnen het gedrag van anderen ook leren: andere familieleden, leraren, een beste vriend, enz. Dit betekent niet dat mensen schuldig zijn aan elkaars angst. Ouders hebben niet de schuld als hun kinderen (of volwassen kinderen) angst ontwikkelen. Deze oorzaak betekent eenvoudig dat mensen veel dingen leren door observatie. Angst kan een van hen zijn.

6. Een geleerd antwoord – Angst kan ook op andere manieren worden geleerd, bijvoorbeeld door onze instinctieve angstreacties. Wanneer we worden geconfronteerd met een extreme stressor of een angstige situatie, komen we automatisch in de vecht-of-vluchtmodus. Het vluchten van een situatie werkt vrij vaak. We komen in veiligheid. Onze angst neemt af. We leren dat wanneer dingen eng zijn, het vermijden van hen ons beter doet voelen. Helaas, hoe meer we dit doen, hoe angstiger en angstiger we worden totdat we ons plotseling realiseren dat we gevangen zitten in een cyclus van angst en vermijding.

7. Milieu – Een grote oorzaak van angst is de omgeving of situaties waarin we ons bevinden. Alles met betrekking tot verandering kan angstig zijn. Stressvolle situaties op het werk, op school of thuis kunnen ook angst veroorzaken. Deze milieusituaties kunnen op korte of lange termijn angst veroorzaken.

8. Medisch / fysiologisch – Soms kan angst veroorzaakt worden door een medische aandoening of iets dat gaande is in het lichaam. Vooral als je nieuwe angst hebt, is het belangrijk om je dokter te raadplegen voor een check-up om iets medisch uit te sluiten.

9. Toekomst- of verleden oriëntatie – Leven overal, maar het heden (leven in het heden is ook bekend als mindfulness of mindful living) kan angst veroorzaken. Als je merkt dat je herkauwt over het verleden of je je voortdurend voordoet en je zorgen maakt over de toekomst, dan leef je niet in het heden. Een verleden- of toekomstoriëntatie kan heel wat angst veroorzaken, en dit soort angst kan zichzelf gemakkelijk voeden en uit de hand lopen.

10. Menselijk zijn – Angst is een inherent onderdeel van de menselijke conditie. Dat kan een goede zaak zijn. Een gezonde hoeveelheid angst houdt ons alert en gemotiveerd. Het helpt ons om te doen wat we moeten doen. Het is wanneer angst allesomvattend wordt en ons op levensbeperkende manieren vasthoudt, zodat het een probleem wordt.

Deze 10 oorzaken van angst zijn niet de enige oorzaken, maar ze behoren tot de belangrijkste factoren die bijdragen aan angst. Wanneer je een oorzaak voor je angst kunt identificeren, kun je het gebruiken als een startpunt om je weg terug uit angst te werken.

Wat je moet weten met Huiswerkbegeleiding voor je kind

Tijdens de lagere school beginnen kinderen voor het eerst huiswerk te maken om het leren in de klas te versterken en uit te breiden en hen te helpen belangrijke studievaardigheden te oefenen. Het helpt hen ook verantwoordelijkheidszin te ontwikkelen, trots te zijn op een goed werk en een arbeidsethos waar ze veel baat bij zullen hebben. Ouders kunnen kinderen veel huiswerkhulp geven, vooral door van huiswerk een prioriteit te maken en hen te helpen goede studiegewoonten te ontwikkelen.

 

Waar kinderen ook huiswerk maken, het is belangrijk om ervoor te zorgen dat hun werkruimte:

 • goed verlicht is
 • comfortabel is
 • vol zit met schoolbenodigdheden
 • stil en vrij is van afleiding – tv, videogames, telefoontjes of andere familieleden

Als kinderen een computer nodig hebben voor huiswerk, probeer het dan op te zetten in een gemeenschappelijke ruimte, niet in een slaapkamer, zodat u het spelen van videogames, chatten met vrienden of het sturen van vrienden of het surfen op het internet tijdens het studeren kunt ontmoedigen. Overweeg ook ouderlijk toezicht, beschikbaar via uw internetprovider, en software die ongepast materiaal blokkeert en filtert. Ontdek welke sites de leraren van uw kinderen aanbevelen en voeg ze toe aan favorieten voor eenvoudige toegang.

 

De ondersteunende rol van een ouder

Als het gaat om huiswerk, wees er dan om ondersteuning en begeleiding te bieden, vragen te beantwoorden, hulp bij het interpreteren van opdrachtinstructies en het voltooide werk te beoordelen. Maar weersta de drang om de juiste antwoorden of volledige opdrachten te geven.

Focus op het helpen van kinderen bij het ontwikkelen van de probleemoplossende vaardigheden die ze nodig hebben om door deze opdracht heen te komen en anderen, en bied je aanmoediging als ze dat doen. Ze zullen zelfvertrouwen ontwikkelen en de liefde hebben om ervan te leren.

 

Hier zijn meer tips om het maken van huiswerk voor kinderen gemakkelijker te maken:

 • Maak een routine. Stuur het bericht dat schoolwerk een topprioriteit is met basisregels, zoals het instellen van een vaste tijd en plaats elke dag voor het maken van huiswerk. En maak duidelijk dat er geen tv, telefoontjes, videogamespelletjes, enz. Zijn, totdat het huiswerk is gedaan en gecontroleerd.
 • Strategiseren voor huiswerksessies. Leer kinderen om na te gaan hoeveel huiswerk er is en wat het inhoudt, zodat ze een strategie kunnen ontwikkelen die past bij hun werkdruk en temperament. Sommige kinderen willen misschien eerst de moeilijkere taken aanpakken – wanneer de mentale energieniveaus het hoogst zijn – terwijl anderen liever de gemakkelijkere taken overnemen. Door hen te helpen hun huiswerk te benaderen met een strategie wanneer ze jong zijn, leer je je kinderen dat later zelfstandig te doen. Laat ze een pauze nemen als dat nodig is en leid ze dan terug naar het huiswerk met nieuwe focus en energie.
 • Organiseer vaardigheden. Niemand wordt geboren met geweldige organisatorische vaardigheden – ze worden in de loop van de tijd geleerd en geoefend. De meeste kinderen komen voor het eerst in aanraking met meerdere leraren en klaslokalen op de middelbare school, wanneer organisatie een sleutel tot succes wordt. Leer uw kind hoe u een agenda of persoonlijke planner gebruikt om u te helpen organiseren.
 • Pas school toe op de ‘echte wereld’. Praat over hoe het leerproces nu van toepassing is buiten het klaslokaal, zoals het belang van het halen van deadlines – net als volwassenen in de werkwereld – of hoe de onderwerpen in de geschiedenisles betrekking hebben op wat er in het nieuws van vandaag gebeurt.

 

Huiswerkproblemen

Vooral als kinderen ouder worden, kan het huiswerk echt beginnen op te tellen en wordt het moeilijker om te beheren. Deze strategieën kunnen helpen:

 • Wees erbij. Je hoeft niet bij huiswerk te zweven, maar kunt er wel zijn voor het geval je het nodig hebt. Als je zoon is uitgeput door wiskundige problemen die hij al uren probeert op te lossen, stel dan voor dat hij even pauzeert, misschien door wat hoepels met je te fotograferen. Een frisse geest is misschien alles wat hij nodig heeft, maar wanneer het tijd is om terug te keren naar huiswerk, vraag dan hoe je kunt helpen.
 • Neem contact op met leraren. Houd het hele schooljaar goed contact met de leerkrachten om op de hoogte te blijven van de voortgang van je kind, vooral als je kind worstelt. Mis geen ouder-leraar conferenties en onderhoud een voortdurende dialoog. Leraren kunnen je vertellen wat er in de klas gebeurt en hoe je je kind kunt helpen slagen. U kunt ook vragen om op de hoogte gehouden te worden over quizzen, tests en projecten.
 • Vergeet de studievaardigheden niet. Studievaardigheden worden vaak niet benadrukt in scholen. Wanneer u uw kind helpt om voor een test te studeren, suggereer dan enkele effectieve studiestrategieën, zoals het gebruik van flashcards, of het maken van aantekeningen en onderstrepen tijdens het lezen.
 • Moedig kinderen aan om contact te maken. De meeste docenten zijn beschikbaar voor extra hulp voor of na school en kunnen ook andere bronnen aanbevelen. Moedig kinderen daarom aan om om hulp te vragen, maar vergeet niet dat kinderen op school worden beloond voor het kennen van de juiste antwoorden, en niemand wil graag opvallen door te zeggen dat ze die niet hebben. Prijs je kinderen voor hun harde werk en inzet.

Wacht niet op rapportkaarten om erachter te komen dat er problemen zijn op school. Hoe eerder u ingrijpt, hoe sneller u uw kind kunt helpen om weer op het goede spoor te komen.

12 beginnersfouten die mensen maken bij het eten in Culinaire restaurants

Zelfs ervaren gasten kunnen soms een goede opfriscursus gebruiken voor de do’s en don’ts van culinaire restaurants.
Een recente Quora-thread vroeg om de beginnersfouten die mensen kunnen maken in chique restaurants. De antwoorden zijn een goede handleiding om het meeste uit uw ervaring te halen.

We hebben de 12 beste regels gekozen om te leven, volgens:

 

1. Val niet voor het ‘lokaaseffect’

“Restaurants die het lokaaseffect opnemen in hun wijnkaart, bevatten een of twee wijnen van topkwaliteit en zeer duur, om het zicht van de klant op een redelijke keuze te verschuiven naar een hoger prijsniveau dan wanneer het lokaas niet aanwezig zou zijn. ”

“Doorgewinterde gasten in high-end restaurants scannen de beschrijvingen van de wijnkaart op hun favoriete wijnen met weinig aandacht voor de prijs, waardoor ze minder snel zullen vallen voor het lokaaseffect.”

2. Bestel van de chef van het culinaire restaurant, niet van jezelf

Een fout die mensen maken: “Ze bestellen bij zichzelf in plaats van bij de chef-kok, ik heb het niet over substituties en dat, ik bedoel de saaie kippenborst bestellen die er alleen is om saaie mensen te sussen.

“Mensen moeten bestellen waar de plaats bekend om staat, op de manier en de voortgang die het restaurant aanbeveelt. Als je in een steakhouse een biefstuk krijgt, kun je beter de biefstuk nemen waar ze bekend om staan.”

 

3. Krijg de volledige ervaring

“Besteed de benodigde hoeveelheid tijd en geld om de volledige ervaring van de plaats te krijgen. Ga geen wijn / drank en een eerste cursus gewoon om te sparen. Als betaalbaarheid een probleem is, dan is het beter om te sparen dan om het half te doen. ”

 

4. Kleed je aan voor de gelegenheid

“Overdressing / underdressing.” Dit is een serieuze beginnersfout, en je kunt zien wanneer iemand zich voor de gelegenheid heeft aangekleed en zich ongemakkelijk voelt in zijn kleren: kom zoals je bent, doe wat je wilt, het komt altijd goed. ”

 

5. Wees niet bang om vragen te stellen

Dit kwam steeds weer terug in de thread.

“Het maakt ons niet uit of je het menu niet begrijpt, vraag het ons, we lachen niet, de meeste bedieners helpen je graag met de wijnselectie, dit is geen wedstrijd om alles te weten over eten en drinken. Als andere gasten dit amusement vinden, hebben ze het advies over arrogantie niet opgevolgd. ‘

 

6. Knik ‘ja’ na het proeven van de wijn

“De smaak van de wijn, ruik het, drink het, doe wat je wilt, maar geef de server gewoon een blij knipoogje zodat ze kunnen beginnen met gieten. ” Sommige mensen zullen alleen maar staren en zich afvragen wat er in hemelsnaam aan de hand is. vaker dan je zou verwachten. ”

“Het is niet nodig om de kurk te ruiken, je kunt kijken of er een vlek is van de wijn die helemaal naar boven gaat en wordt blootgesteld aan lucht (wat ultra zeldzaam is) en de server zou dat moeten herkennen en het niet dienen.

“De enige andere reden om een ​​fles zomaar af te wijzen, is als hij gekurkt is en ruikt naar schimmel, die vaak subtiel is. Als de wijn niet naar jouw smaak is, zeg dat dan. Afhankelijk van het management, kun je het misschien terugsturen en de kansen zijn in uw voordeel als de server of sommelier het voorstelt. Zeggen dat de fles slecht is als dat niet het geval is, kan ertoe leiden dat een sommelier of manager gaat zitten om het te proeven en als u het mis hebt en de fles duur is, zou dit kunnen word ongemakkelijk. ”

 

7. Maak de rekening gemakkelijk

Een foutje: “Het splitsen van cheques door wat was besteld, in plaats van alleen 50/50. Ik denk dat dit vanzelfsprekend moet zijn. Als je geen enkele extra euro in beide richtingen kunt betalen, ga dan ergens anders naartoe.”

 

8. Wees beleefd

“Echt, wees gewoon niet onbeleefd en wees niet pretentieus, corrigeer het personeel niet, denk niet dat je meer weet dan het personeel, je bent een gast in hun huis.”

 

9. Wees niet gierig met de rekening

“Kruip niet in de rekening, fooi slechts 20% en haal het gewoon af. Zelfs op een rekening van $ 500 is een extra $ 100 eigenlijk gewoon een druppel in de emmer. Betaal niet voor de rekening en besluit dan niet om de persoon die voor u werkte direct te betalen.

“Als u besluit om de rekening op meerdere manieren te splitsen, tip dan meer.”

 

10. Vraag naar de prijs van de specials

“Vraag altijd naar de prijs van specials als u overweegt …

“Bij een gelegenheid vroeg een restaurant gastheer of ik een paar witte truffelspaanders als voorgerecht wilde hebben. Ik was bezig met een intrigerende gast, dus ik zei onbewust ‘ja’ en nam haar bord op. Twee snelle passen op een rasp en mijn tabblad verhoogd met €160.

“Het was een fijne maaltijd, maar de herinnering aan dit en een paar anderen is verwend door onvoorzichtig te zijn over geld.”

 

11. Houd uw wijnglas goed vast – bij de stengel

“Tijdens mijn jaren in het luxe hotel en het elegante eet segment viel één ding op: onjuist omgaan met wijnglazen. [Het is belangrijk om te weten] hoe je een wijnglas op de juiste manier moet hanteren, omdat ze je geen wijn serveren in een bal pot of een waterglas in een high-end restaurant. ”

 

12. Flirt niet met je ober of serveerster

“Flirt niet met [het personeel] (het gebeurt veel te vaak, en het maakt niet uit met welke kleur je de Creditkaart gebruikt om te betalen, het is onbeleefd.)”