Waarom het beveiligingssysteem voor jouw bedrijf door een professional laten installeren?

Een beveiligingsysteem voor je bedrijf installeren? Het is erg belangrijk dat je beveiligingsysteem 24/7 functioneert en het niet laat afweten. Dit zorgt niet alleen voor een betere beveiliging van je spullen, maar ook voor meer veiligheid voor je personeel. Een beveiligingssysteem dient dus zo efficiënt mogelijk te zijn. De apparatuur dient betrouwbaar te zijn, de installatie moet op juiste wijze worden verricht en ook dient er gelet te worden op andere factoren zodat de beveiliging optimaal werkt. Een modern beveiligingssysteem kan al snel worden aangesloten en via een mobiele app worden beheerd. Dit maakt dat het installeren van bedrijfsbeveiliging eenvoudig lijkt voor beveiligingsmedewerkers. Echter zijn er diverse stappen die gevolgd moeten worden bij de installatie van beveiligingssystemen. Zo dient de locatie uitgebreid te worden bestudeerd, dienen radiosignalen getest te worden en er moet een plan voor de plaatsing van de apparaten worden opgesteld. De systemen moeten worden opgesteld en worden getest, met de meldkamer verbonden worden, enzovoort. Dit is dan ook best een uitgebreide klus. In dit artikel vertellen wij je waarom je de installatie van je beveiligingssysteem dan ook beter aan een professional kunt overlaten.

De voordelen van een expert
Een beveiligingssysteem voor je bedrijf laten installeren door een professional brengt diverse voordelen met zich mee. Zo weet je niet alleen dat de installatie op een professionele wijze wordt gedaan. Je weet ook zeker dat de beveiliging op en top is. Wij hebben enkele voordelen van het inzetten van een professional hieronder voor je op een rij gezet.

Alle kennis en expertise in huis
Een professionele installateur beschikt over alle kennis en kunde om ervoor te zorgen dat de bedrijfsbeveiliging op de juiste wijze geïnstalleerd wordt. Hij weet de zwakke plekken van de installatie in kaart te brengen en weet hoe deze kunnen worden opgelost. Professionals werken middels de juiste richtlijnen en werkwijzen uit de industrie en kennen de beveiligingsapparatuur op hun duimpje. De expert zorgt ervoor dat het systeem klaar is om jouw pand optimaal te beveiligen tegen inbraken, vandalisme en andere incidenten.

De expert houdt rekening met diverse factoren
Wanneer je ervoor kiest het beveiligingssysteem voor je bedrijf te laten installeren door een professionele installateur, dan zal deze rekening houden met diverse factoren. Zo zal hij eerst de wensen van het bedrijf bespreken en kijken hoe en door wie het beveiligingssysteem dient te worden gebruikt. De juiste voorbereiding zorgt ervoor dat de bedrijfsbeveiliging hier geheel op aangepast kan worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een hond in het pand aanwezig is of zich op het terrein bevindt. De beveiliging kan dan dusdanig hierop worden aangepast dat deze rekening houdt met de aanwezigheid van de hond. Ook zorgt een expert ervoor dat de perimeterbeveiliging in direct contact staat met de meldkamer. Stel dat het alarm afgaat wanneer er sprake is van dreiging, kan er direct een signaal naar de meldkamer gaan. Ook kunnen beveiligers zo meteen op de melding reageren. Ook kan ervoor gezorgd worden dat het systeem toegang aan gasten verleent. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmakers die komen als het bedrijf gesloten is. Ook hier houdt de expert rekening mee, zodat de schoonmakers alsnog toegang tot het gebouw kunnen krijgen.

De expert zorgt voor optimale beveiliging
Een beveiligingssysteem dat professioneel geïnstalleerd is, biedt optimale beveiliging voor jouw bedrijfspand. Zo kunnen er niet zomaar mensen binnendringen. Indien dit wel het geval is, kunnen er zowel hoorbare als stille alarmen afgaan die een inbreker af kunnen schrikken en/of jou als bedrijfseigenaar op de hoogte stellen. Een expert zorgt voor een professionele installatie, zodat je er zeker van bent dat de bedrijfsbeveiliging naar behoren werkt.

Welke bedrijfsbeveiliging kies je dan?


Welk beveiligingssysteem voor je bedrijf kun je dan het beste kiezen? GET levert diverse geïntegreerde beveiligingsoplossingen die al dan niet vanuit de Cloud bediend kunnen worden. Dit vereenvoudigt de taken voor de security manager en zorgt ervoor dat het beveiligen van het pand op een nog betere manier kan plaatsvinden. Alle informatie met betrekking tot brandcentrales, inbraakcentrales, de toegangscontrole en andere informatie is slim te coördineren via één gebruikersinterface. Via deze interface heb je alle systemen overzichtelijk in beeld. Ook vindt de afhandeling, verwerking, rapportering en evaluatie via slechts één plek plaats. Dit maakt het beveiligen van je bedrijfspand weer een stuk eenvoudiger voor je beveiligers.

Kies ons beveiligingssysteem voor jouw bedrijf
Met een beveiligingssysteem voor je bedrijf van GET profiteer je altijd van een optimale beveiliging van jouw bedrijfspand. Met ons security management systeem hebben jouw beveiligers alles hiervoor in handen. Onze software is eenvoudig te gebruiken met elke veiligheidsleverancier. Daarmee bieden wij de beste beveiligingsoplossing voor de zakelijke markt. Neem nu contact op met GET voor meer informatie over onze bedrijfsbeveiliging of kies direct voor ons beveiligingssysteem voor je bedrijf.

Ongeval als fietser – denk aan je letselschade

Letselschade bij een aanrijding

Een aanrijding heeft vaak een grote impact op uw leven. Naast dat u erg geschrokken bent, kunt u ook te maken krijgen met hoge (medische) kosten of verminderde inkomsten. Er is dan sprake van letselschade. Hiervoor wilt u uiteraard graag een schadevergoeding ontvangen. Als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade, heeft u recht op een schadevergoeding. Hoe hoog de letselschadevergoeding is, is afhankelijk van vele factoren en zullen per geval bekeken moeten worden.

Welke letselschadevergoeding claimen na een aanrijding?

Veel mensen weten niet welke letselschadevergoeding geclaimd kan worden. Vaak claimen zij alleen de reparatiekosten van hun auto, fiets of ander vervoersmiddel. Wat veel mensen niet weten is dat zij naast de reparatiekosten van hun vervoersmiddel ook recht hebben op schadevergoeding op andere vlakken.

Onderdelen van de letselschade bij een aanrijding

Letselschade door een aanrijding bestaat uit twee categorieën, namelijk materiële en immateriële schade. Onder materiële schade valt onder andere gederfde inkomsten, reiskosten, ziektekosten en kosten van huishoudelijke hulp. Schadevergoeding van immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Lees ook meer over letselschade bij scooterongeluk.

Immateriële schadevergoeding bij een aanrijding

De schadevergoeding voor het smartengeld kan pas aan het eind van letselschadezaak worden geclaimd. Dit komt omdat op dat moment pas duidelijk is of er eventuele blijvende klachten zijn, in hoeverre de aanrijding heeft geleid tot gederfde levensvreugde en in hoeverre de aanrijding heeft geleid tot andere ongemakken. De hoogte van de immateriële schadevergoeding is dus onder andere afhankelijk van bovenstaande punten.

Materiële schadevergoeding bij een aanrijding

Om duidelijk in beeld te krijgen hoe hoog de materiële schadevergoeding moet worden, is het van belang om goed bij te houden welke kosten er gemaakt worden. Zo is het onder andere van belang om de facturen van eventuele behandelingen (onder andere voor fysiotherapie of facturen eigen risico) goed te bewaren en daarnaast de kilometers die u maakt door de aanrijding bij te houden (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, fysiotherapie, enz.).

Letselschade ontstaan door een aanrijding claimen?

Bent u slachtoffer van een aanrijding en wilt u letselschade claimen? Schallenberg Letselschade gaat graag met u in gesprek om te kijken of u recht heeft op een letselschadevergoeding en zo ja, zullen wij ervoor zorgen dat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Een akkoord sluiten telewerk wordt verplicht

In bedrijven waar voor de coronacrisis al structureel telewerk bestond, was een schriftelijk akkoord vroeger al verplicht. Vanaf 2021 is zo’n akkoord ook vereist voor telewerk omwille van corona. Let wel: deze verplichting geldt voor alle ondernemingen, ook voor die waar er voorheen nog geen overeenkomst over thuiswerk bestond.

In dit akkoord moeten duidelijke afspraken staan, onder meer over het uurrooster, de controle op de te behalen resultaten en/of de beoordelingscriteria van het telewerk en de bereikbaarheid van de werknemers tijdens het thuiswerken.

  • Tip: via de tool prime Time van GET kunnen medewerkers hun urenregistratie makkelijk online doorgeven. Dit biedt de garantie dat de gemaakte afspraken over het uurrooster correct nageleefd worden.

Om een akkoord over telewerk omwille van corona af te sluiten, moet u als werkgever de spelregels van het sociaal overleg volgen. Dat betekent dat u dit, afhankelijk van de situatie in uw bedrijf, moet bespreken op de ondernemingsraad, op het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of met een syndicaal afgevaardigde, om zo een ondernemings-cao op te stellen. Hebt u zulke overlegorganen niet, dan kunt u de procedure volgen om het arbeidsreglement te wijzigen of individueel overleggen met uw werknemers.

Ondanks deze verplichting blijkt in de praktijk dat iets minder dan de helft van de bedrijven tot nu toe nog geen duidelijk omschreven policy heeft voor deze tijdelijke maatregel.

Een onkostenvergoeding telewerk is niet verplicht

Het is ook verplicht om tussen werkgever en werknemer afspraken te maken over de kosten die telewerk voor de werknemer met zich meebrengt. Dit vereiste overleg is gunstig voor beide partijen. Bij telewerk omwille van corona kan er een onkostenvergoeding voorzien worden, maar dit is niet verplicht

Bij structureel thuiswerk, los van de coronamaatregelen, moeten er afspraken gemaakt worden over een vergoeding voor de uitrusting en het gebruikte materiaal. Een belangrijk punt daarbij is de laptop. Als werkgever kunt u een toestel ter beschikking stellen of de werknemer kan, tegen een vergoeding, zijn eigen apparatuur gebruiken.

Aandacht voor welzijn tijdens telewerkperiode 

Als werkgever moet u de nodige preventiemaatregelen nemen en aandacht voor het psychosociaal welzijn van uw werknemers maakt daar een belangrijk deel van uit. 

Bied uw werkgevers voldoende mogelijkheden om zich, ondanks de omstandigheden, onderling en met het bedrijf verbonden te blijven voelen. De angst om sociale contacten te verliezen is immers een van de belangrijkste redenen waarom mensen liever niet elke dag telewerken. Heel wat werknemers vinden het namelijk niet zo eenvoudig om tijdens het thuiswerken een goede balans te vinden tussen hun werk en privéleven. Om hierover te waken, is er een belangrijke rol weggelegd voor de preventieadviseur.

Controle op het werk en bescherming van de bedrijfsgegevens

Als werkgever mag u de resultaten en de uitvoering van het telewerk op een gepaste en proportionele manier controleren. U moet uw medewerkers wel informeren over de manier waarop die controle zal verlopen. Het is cruciaal dat de controle gebeurt met respect voor de persoonlijke levenssfeer en de privacy van elke telewerker.

Ten slotte moeten de bedrijfsgegevens waar uw medewerkers tijdens het telewerken gebruik van maken op elk moment beschermd blijven. Het is dan ook belangrijk dat u uw werknemers informeert over de regels die daarbij gelden. Maak duidelijk wat de beperkingen zijn bij het gebruik van IT-apparatuur en -tools en wat de sancties zijn bij overtredingen.

Schuimbeton kopen

In verschillende situaties is schuimbeton kopen interessant

Er zijn verschillende situaties, waarin schuimbeton kopen het overwegen waard is. Denk bijvoorbeeld aan een renovatie van uw woning. Ook bij nieuwbouw wordt vaak gekozen voor de toepassing van schuimbeton. In dergelijke situaties helpt schuimbeton kopen de isolatiewaarde van het pand te verhogen. Er trekt veel minder snel kou vanuit de grond omhoog. Zou dat wel gebeuren, dan verbruikt u onnodig veel energie voor het opwarmen van de koude betonnen vloer onder de afwerking hiervan. Een hogere isolatiewaarde helpt u de investering in schuimbeton relatief snel terug te verdienen.

Andere toepassingen bij schuimbeton kopen

Niet alleen is schuimbeton kopen interessant om de isolatiewaarde van uw woning of bedrijfspand te verbeteren. Ook wordt schuimbeton ingezet als renovatiebeton of voor het aanbrengen van een thermovloer. Bij het gebruik van schuimbeton kiest men standaard voor een laag van tenminste 35 centimeter. Over deze laag kan vervolgens de afwerking voor uw vloer worden aangebracht. In die afwerklaag verwerkt men steeds vaker vloerverwarming. Niet alleen vergroot vloerverwarming het comfort in huis. Ook zorgt de vloerverwarming voor het op efficiënte wijze verwarmen van ruimtes binnen uw woning. Net als het gebruik van isolatiebeton, draagt ook vloerverwarming bij aan de duurzaamheid van het pand.

Advies inwinnen bij schuimbeton kopen

Wanneer u schuimbeton kopen overweegt voor uw woning, bijvoorbeeld bij een woningrenovatie, dan is het verstandig u vooraf te laten adviseren door een gespecialiseerde partij. Nederland kent meerdere van deze partijen. Een goed voorbeeld hiervan is Noorder Isolatie Beton, NIB Leek. Op de website van deze partij vindt u meer informatie over de toepassingen van schuimbeton. Contacteer deze partij eens, wanneer u meer wilt weten over de voordelen van schuimbeton kopen.

3D scannen

Van begin tot eind, elke mogelijkheid om fouten en risico te verminderen hebben impact. Daarom staan nauwkeurigheid en veiligheid ​​voorop in elke fase binnen olie en gasexploratie, productie en distributie.

Onnauwkeurige maatregelen kunnen veiligheidsproblemen veroorzaken of creëren planningsproblemen die projecten vertragen waardoor kosten stijgen. Ook al raakt niemand gewond, het is erg duur om bijvoorbeeld veldlassen te vervangen en flink te bezuinigingen wanneer de vraag hoog is en speciale kranen en ander materieel benodigd zijn. De kosten vermenigvuldigen zich exponentieel gedurende het proces en vertragingen en veiligheidsovertredingen resulteren ook in dure boetes.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, passen steeds meer olie- en gasbedrijven 3D-scan service toe. Het scannen gaat snel en nieuwe ontwerpen resulteren in minder problemen dan voorheen. 3D scanning levert kostenbesparingen op door zuivere en nauwkeurige meetgegevens. Bij 3DLS hebben we reeds meer dan 1mln m2 in kaart gebracht dankzij laserscanning!

3D scanning voor Olie en Gas industrie

Laserscantechnologie is door de jaren heen ontzettend geëvolueerd naar een volwaardig en onmisbaar toepassing. 3D-laser scannen stelt je in staat om snel en nauwkeurige modellen te maken in de cloud, wat vooral belangrijk is bij het doen van
metingen. Tijdens de ontwikkeling van de bouw wil je al graag weten op welke afstanden bepaalde zaken gemonteerd moeten zijn zodat het risico op fouten nihil wordt. Door alleen al twee punten in de scan software te gooien kan een accurate meting uitgevoerd worden om de checken of de vooraf gedefinieerde specificatie nog voldoet. Met AsBuilt software kunnen we dit omzetten naar werkbare 3D modellen.

Laserscanning bevordert planning


Laserscangegevens zijn waardevol voor het plannen van onderhoud, bouw of ontmantelingsactiviteiten. Bijvoorbeeld, een veel voorkomend probleem is om grote apparatuur te krijgen in een bestaande installatie. Je hebt nauwkeurige tekeningen nodig, maar in veel gevallen tonen de originele plannen geen upgrades of wijzigingen. Met laserscannen kun je een puntenwolk maken, voer een snelle animatie uit en implementeer clash-detectie om ervoor te zorgen dat de apparatuur past – dit betekent een gigantische winst in tijd en planning op het project.

Installatie onderhoud en eventuele uitbreiding in de toekomst

Soms kan het ontzettend lastig zijn om precies te weten hoe zaken eraan toegaan binnen een fabriek, boorlocatie of pijpleiding. Maar met 3D scanning kunnen je alles duidelijk in kaart brengen en verhoudingsgewijs alles zo klein of groot maken als nodig. Ook kun je stressanalyses uitvoeren om te kijken of aanpassingen , dan wel uitbreidingsactiviteiten, überhaupt mogelijk zijn.

Regelgeving en documentatie

Omdat 3D laserscannen zorgt voor een nauwkeurige digitale weergave van een installatie of project dankzij een puntwolk van foto’s, is er een toegevoegde bewijsinformatie van verificatie. Dit is uitermate handig voor documentatie doeleinden, maar ook voor het nauwkeurig in kaart brengen van alle informatie in beeld aan toezichthouders en inspecteurs.

3D scannen bij 3DLS

Ben je nieuwsgierig geraakt door de mogelijkheden van 3D scannen? Maak dan een afspraak met een specialist bij 3DLS. Onze laserscanners hebben jarenlange ervaring in het in kaart brengen van allerlei soorten omgevingen en objecten en kunnen je zelfs helpen bij een Reverse Engineering. Neem contact op met onze 3D scanengineer Kees Brugman via +31 53 4800 557.

Wat te doen bij loonregres?

Wat als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt?

Als werkgever heeft u het er beste voor , voor al uw medewerkers. U doet natuurlijk u best om voor iedereen een prettige, maar vooral ook een veilige werkomgeving te maken. Maar ondanks al uw inzet kan het voorkomen dat een medewerker arbeidsongeschikt raakt door een derde partij. Een factor die u dus niet in de hand heeft. Het werk blijft hierdoor weken of soms maanden liggen en andere collega’s en uzelf zijn de dupe. Hoe zit het dan met de compensatie? Want u maakt als werkgever extra kosten. Niet alleen door uitval en doorbetaalde salaris, maar ook later in het traject middels begeleiding en re-integratie. Gelukkig kan een letselschade jurist van Schallenberg Letselschade u hierbij ondersteunen.

Welke loonkosten kan wij voor u verhalen?

Wanneer is vastgesteld dat door letsel veroorzaakt door een derde, u een medewerker tijdelijk kwijt bent, kunnen onze juristen het proces in gang zetten van loonregres. Hierbij gaan wij in kaart brengen welke kosten genoodzaakt waren om de uitval de compenseren. De volgende kosten vallen onder het loonregres.

De Nettoloon: als werkgever kunt niet de bruto, maar alleen het nettoloon verhalen op de aansprakelijke partij. Het bruto gedeelte met loonbelasting, sociale lasten en pensioen zijn helaas voor uw eigen rekening.

Re-integratiekosten: als werkgever bent u verplicht alles eraan te doen om uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze zogenoemde re-integratiemaatregelen zijn ook te verhalen op de aansprakelijke partij. Hierbij kunt u denken aan arbodienst kosten, kosten voor een re-integratiebureau en zelfs bij- en omscholing.

Tot slot worden administratie kosten en juridische kosten ook gecompenseerd door de aansprakelijke partij. Dit zijn dus ook de kosten die gemoeid gaan met inschakelen van een letselschade jurist van Schallenberg Letselschade of een letselschade advocaat.

Hoe zit dat uit in de praktijk? Rekenvoorbeeld!

Om het u wat concreter maken scheppen wij een voorbeeld scenario. Stel dat u werknemer een nettosalaris van €2.00,- per maand ontvangt.

  • Er is bewezen dat de werknemer letsel oploopt door toedoen van een ander
  • De medewerker is volledig arbeidsongeschiktheid voor tenminste 6 maanden
  • Er vind een re-integratie traject plaats en aanpassing van de werkplek.

Dan zal het totaal te vorderen schadevergoeding (inclusief geschatte re-integratiekosten) ca. €26.000,- bedragen.

Schallenberg Letselschade – aangesloten Register Letselschade

Schallenberg Letselschade is opgenomen in het Register Letselschade van het NIVRE. Deze toetsen en handhaven de kwaliteitseisen die vereist worden van letselschade juristen. Daarnaast besteden wij jaarlijks tijd en aandacht aan onze eigen educatie om bijgeschoold te worden over nieuwe ontwikkelingen en wet- en regelgeving.

Hulp nodig bij loonregres? Bel ons dan!

Heeft u hulp nodig bij het verhalen van loonschade kosten en heeft u niet de tijd en kennis om dit zelf te doen? Besteed het dan uit aan onze letselschade specialisten. Wij zijn werken door het hele land en zijn 5 dagen per week bereikbaar via telefoon, mail en whatsapp. Wij merken dat werkgevers in de praktijk geen zin en tijd hebben om dit soort zaken op te pakken met de verzekeraar. Begrijpelijk natuurlijk! Besteed het uit aan Schallenberg Letselschade, vooral wanneer u weet dat uiteindelijk onze kosten óók vergoed worden in u in de meeste gevallen dus niets betaald.

De Nr1 Kunststof kozijnen in Gouda

Nieuwe kozijnen in Gouda

Voor nieuwe kunststof kozijnen in Gouda moet u bij Qozijn zijn. Wij voorzien particulieren in heel Zuid-Holland van de beste raamkozijnen, deuren en schuifpuien van topkwaliteit tegen scherpe en eerlijke prijzen. Daarnaast kunt u bij ons natuurlijk terecht voor goed en vakkundig advies. Qozijn is een vertrouwd adres waar al honderden klanten voor u zijn gegaan met prachtige eindresultaten. Tevreden klanten die weer optimaal kunnen genieten in hun huis. Ook goed om te weten is dat Qozijn kozijnen alleen levert met ramen en deuren met het politiekeurmerk hang- en sluitwerk. Dit geeft een goed, vertrouwd en veilig gevoel.

Specialist in kunststof kozijnen in Gouda

Als het gaat om kunststof kozijnen in de breedste zin, dan kunt u altijd gerust aan Qozijn denken. Het enige wat wij NIET doen zijn kunststof dakkapellen. Maar voor kunststof voordeuren, openslaande tuindeuren, schuifpui en raamkozijnen zijn we dé kunststof kozijnen specialist in Gouda! Doordat we uitsluitend werken met topkwaliteit materialen, hoogwaardige leveranciers en een eigen vakkundig montageteam hebben, kunnen we snel en servicegericht werken voor een kwalitatief eindresultaat. We verlaten uw woning niet eerder totdat u tevreden bent.

Mooie kunststof voordeuren

Wees niet te mild over de voordeur. Het is een belangrijke eyecatcher van het huis en moet zodoende ook passen bij het huis. Met de kunststof deuren van Qozijn profiteert u daarnaast van prachtige designs, kwaliteit, extra sluitingsmodelijkheden en uitstekende isolatie. Geen kou of geluidshinder mee in uw hal!

Meer vrijheid met openslaande deuren

Sla de deuren open van uw tuin en geniet van extra licht en ruimte in het huis. Is het uw droom om ook meer te genieten van de buitenlucht? BIj Qozijn kunnen we huidige tuindeuren of raamkozijn vervangen door prachtige openslaande kunststof tuindeuren die nooit meer vervangen hoeven te worden. Wij maken het geheel op maat en in de kleur naar uw smaak.

Een nieuwe look met gevelbekleding

Een oude muur, of onderdelen ervan, in één keer een nieuwe moderne uitstraling geven? Dan kunnen wij kunststof gevelbekleding toepassen! Door het oude hout te vervangen met kunststof profiteer je van stukken minder onderhoud en een frisse look dat jaren meegaat.

Lekker schuiven met kunststof Schuifpuien

In tegenstelling tot tuindeuren bieden schuifpuien weer een mooie manier om te genieten van uw balkon of tuin zonder openslaande elementen. Vooral in moderne architectuur en interieur zien we veel schuifpuien terugkomen vanwege de eenvoud en gemak van het mechanisme. Kies voor Qozijn voor de beste kunststof schuifpuien op maat, zelfs groter dan 3 meter!

Waarom kiezen voor de kozijnen van Qozijn?

  • Officieel merkdealer van Schüco en Veka
  • Kozijnen worden op maat besteld bij de leverancier
  • U krijgt 20 jaar garantie op al onze kozijnen
  • Aantrekkelijke rentes met ons financieringsplan
  • Eigen montageteam

Wilt u meer weten over onze deuren of kozijnen of heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via 085 – 80 00 269

Piedro sport schoenen

Wat zijn goede schoenen?

Je hoort het vaak, mensen met last aan de voeten. Soms claimen ze dat ze wel goede schoenen hebben, maar wat zijn goede schoenen? En wat zijn slechte schoenen? Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van de schoenen op het bewegen van het lichaam. Vroeger was de belangrijkste functie van schoenen het beschermen tegen kou en het verwonden van de huid. Pas in een latere fase werden schoenen ook gedragen voor mode. Tegenwoordig wordt bij het ontwikkelen van de schoenen ook steeds meer gelet op allerlei gezondheidsredenen, zoals het ondersteunen van voetboog en het toevoegen van schokdemping aan de schoen.

Het effect van schoenen

Schoenen kunnen grote invloed hebben op de vorm van de voet. Vanaf het moment dat je kan lopen draag je schoenen, wat helpt bij de vorming van de voet. Vaak wordt gezien dat de vorm van de voet anders wordt ten opzichte van mensen die nooit schoenen dragen. Zo zijn de voeten bijvoorbeeld stijver, smaller, korter, is de voetboog hoger en wordt minder oppervlak van de voetzool gebruikt voor de verdeling van de druk. Dit betekent dat mensen die nooit schoenen dragen, beter in staat zijn de druk die op de voeten komt te verdelen. Dit komt onder meer door de flexibiliteit die bewaard blijft in de voeten door het nooit dragen van schoenen.

Ook bij kinderen vinden ouders vaak dat ze wel goede schoenen moeten dragen, zodat ze op oudere leeftijd zo min mogelijk last krijgen. Vaak worden schoenen voor jongens en meisjes uitgerust met een voetbed waarmee de binnenste voetboog wordt ondersteund. Dit wordt gedaan om platvoeten te voorkomen.

Hardlopen

Vooral bij hardlopen wordt veel gekeken naar de juiste schoenen. Er zijn de afgelopen jaren veel dingen gewijzigd aan hardloopschoenen. Dit wordt allemaal gedaan om blessures te voorkomen. Aanpassingen die gedaan zijn, zijn bijvoorbeeld het toevoegen van een schok dempende hiel.

Waar moet je op letten?

Ben je op zoek naar nieuwe schoenen, let dan op de volgende onderdelen. Allereerst is het belangrijk om schoenen te kopen met een goede pasvorm. Dat klinkt natuurlijk logisch, maar er is een groot deel dat te kleine of te smalle schoenen draagt. Dit kan weer zorgen voor vervorming van de voet, wat uiteindelijk leidt tot meer klachten tijdens het lopen. Weet je niet welke maat je nodig hebt, dan is het belangrijk om je juist te laten adviseren. In specialistische schoenenwinkels kunnen medewerkers je helpen met het bepalen van de juiste maat.

Piedro sport schoenen

Naast de maat van de schoen is het belangrijk dat de voorkant van de schoen niet te nauw is. Er is voldoende ruimte nodig voor de tenen, zodat deze op een nette manier kunnen afwikkelen. Ook het hebben van de juiste zool is belangrijk. Een flexibele zool in de schoenen, zoals die van Piedro schoenen, zorgt ervoor dat je voetgewrichten de belangrijke bewegingen kunnen maken. Hiermee is je looppatroon zo normaal mogelijk. Kies ten slotte voor schoenen met een omsloten bovenwerk.

SMS service voor zorg en MKB

Ontdek de SMS service van Vcare

Zou u het ook prettig vinden om sms’jes te versturen via de pc naar mobiel? Bijvoorbeeld omdat u een cliënt tijdig wilt informeren? Dat kan nu dankzij het super handige en veilige Vcare connect cloud communicatieplatform! Vcare is innovator in de telecommarkt voor zorg en MKB. Al meer dan 20 jaar ontwikkelen wij slimme innovatieve telecom oplossingen die bijdragen aan slimmer werken op de werkvloer. Meerdere innovaties die wij hebben ontwikkeld zijn bijvoorbeeld integraties met Office365, Microsoft Teams en Google Chrome. Onze laatste toevoeging is de SMS service waarmee u snel en eenvoudig sms berichten kunt sturen vanuit uw eigen account. Hierbij zijn de mogelijkheden;SMS versturen via e-mail

– Groeps sms sturen

– Een no-show notificatie sturen

– Een afspraak herinnering

– Notificatie sturen dat een recept klaarligt

Volledig in-house zelf ontwikkelde SMS software

Door de corona pandemie is het duidelijk geworden hoe belangrijk het is om als organisatie goed bereikbaar te zijn voor klanten en cliënten enerzijds, maar ook naar leveranciers toe. Doordat samenkomen veelal onmogelijk werd door het Covid-19 virus, werkten we vooral veel thuis en zagen we elkaar via videobellen. Bij Vcare zijn we al jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van digitale zorg oplossingen die het mogelijk maken om op afstand zorg te bieden.

Als zorgleverancier gelden er voor ons extra strenge richtlijnen ten aanzien van privacy en persoonsgegevens die moeten voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zijn verplicht om jaarlijks te voldoen aan ISO 27001 en NEN 7510. Hierdoor zijn onze klanten gerustgesteld omdat ze weten dat iedere dienst die ze afnemen bij Vcare, voldoet aan de hoogste richtlijnen ten aanzien van veiligheid en gegevensbescherming. Een bonus voor onze zakelijke klanten, omdat ze gebruik kunnen maken van dezelfde diensten.

Een reden waarom onze tools en software zo veilig zijn is omdat wij een eigen team hebben van applicatieontwikkelaars die iedere week werken aan de veilig en betrouwbaarheid van onze applicaties. Ook kunnen wij maatwerk wensen van onze klanten vertalen naar praktische tools. Daarnaast implementeren wij nieuwe release updates met nieuwe functies wanneer we zien dat er meerdere gebruikers zijn die graag een functie toegevoegd willen hebben. Zodoende hebben wij in samenwerking met gebruikers onze nieuwe SMS service gelanceerd, omdat veelal de wens was om eenvoudig via de computer een sms te versturen naar een mobiele nummer.

Gepersonaliseerde SMS berichten

Het voordeel van onze SMS service is dat u snel en eenvoudig gepersonaliseerde berichten kunt sturen naar iedere mobiele nummer. Het telefoonnummer van uw cliënt of patiënt staat al geregistreerd in het systeem, waardoor de gebruiker direct vanaf het scherm een bericht kan sturen. De gegevens zoals naam, nummer en eventueel afspraak + data kunnen automatisch gekoppeld worden aan het sms bericht zodat u nette berichten kunt sturen voor bijvoorbeeld een afspraak herinnering. Het is ook mogelijk een groeps-sms te sturen naar meerdere mobiele nummers tegelijk.

Vcare maakt gezondheidszorg voor patiënten makkelijker

Naast onze SMS service is er ook Vcare Video connect die als toevoeging (add-on) gebruikt kan worden binnen het Vcare connect platform. Met Video connect kan een veilige beeldverbinding opgezet worden tussen gebruiker en cliënt. Uniek voor de zorgsector is dat de beeldverbinding volledig AVG proof is en zodanig veilig is dat het voldoet aan wet- en regelgeving. Daarom worden digitale consulten via Video connect vergoed door zorgverzekeraars als e-consult. De voordelen van videobellen is diagnose op afstand en minimale onderbreking zodat meer tijd overblijft voor acute of complexe gevallen.

Schuimbetonvloer

Gebruik van een schuimbetonvloer in woningen

In verschillende situaties kan de keuze voor een schuimbetonvloer in woningen interessant zijn. Schuimbeton wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het aanbrengen van een thermovloer, welke gecombineerd kan worden met vloerverwarming. De vloerverwarming wordt hierbij aangebracht in de afwerklaag, welke bovenop de thermovloer komt. Het voordeel van een thermovloer zit in het feit, dat optrekkende kou vanuit de grond wordt tegengehouden. Zo verbetert u de isolatie van uw woning en heeft u het minder snel koud. Dat geldt in het bijzonder voor de combinatie van een schuimbetonvloer met vloerverwarming. De thermovloer is echter niet de enige toepassing van schuimbeton.

Andere toepassingen schuimbetonvloer

Een schuimbetonvloer kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden als fundering voor houtskeletbouw in de tuin. Denk aan het opbouwen van een tuinhuis of een berging, waarbij schuimbeton wordt ingezet voor de fundering en isolatie hiervan. Ook bij het vullen en isoleren van een kruipruimte kiest men voor schuimbeton. Zeker wanneer er geen leidingen door de kruipruimte lopen, kan het de overweging waard zijn om deze ruimte af te dichten. Het voorkomt optrekkend vocht en gaat het optrekken van kou vanuit de grond tegen, zoals eerder op deze pagina genoemd werd.

Schuimbetonvloer bij renovatie vloer

Tot slot wordt een schuimbetonvloer vaak gebruikt bij een renovatie van een vloer. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een oudere houten vloer. Bij de toepassing van schuimbeton als renovatiebeton wordt, net als bij de toepassing van het materiaal voor een verbetering van de isolatie en het aanbrengen van een thermovloer, gebruik gemaakt van een laag van minimaal 35 centimeter dik. Deze laag kan vervolgens verder worden afgewerkt. Er zijn verschillende partijen die u kunnen helpen bij het aanbrengen van een schuimbetonvloer. Een voorbeeld van zo’n partij is NIB Leek, Noorder Isolatie Beton.