Heeft uw kind een huiswerkbegeleider nodig?

Om huiswerkbegeleider te zijn, of niet om huiswerkbegeleider te zijn? Als kinderen op school moeite hebben, is een beetje huiswerkbegeleiding vaak de eerste verdedigingslinie. Maar is het altijd de beste?

Joshua leerde het gewoon niet. De 12-jarige kreeg hulp bij een studiebureau, een paar middagen per week. Maar hij ging nog steeds niet vooruit op school. Hij leek lusteloos en ongeïnteresseerd in zijn werk. Daarna ging hij voor een routinecontrole en de arts bestelde tests waaruit bleek dat hij type 1 diabetes had. Zodra hij werd behandeld, begon Joshua plotseling sprongen te maken, zowel in zijn studiebijeenkomsten als op school.

Ouders kiezen vaak voor huiswerkbegeleiding als eerste redmiddel wanneer de cijfers van hun kind beginnen te slippen. Vaak kan iemand een-op-een met iemand gaan zitten om een ​​kind met schoolwerk te helpen. Maar als een kind een niet-gediagnosticeerde medische aandoening, leerstoornis, sociaal of gedragsprobleem heeft, of gewoon niet genoeg tijd heeft voor huiswerk, kan huiswerkbegeleiding niet helpen – althans niet op zichzelf. “Je moet het probleem vinden. Zonder te weten wat het probleem is, kun je het niet oplossen.

Lees met dat in gedachten voor een aantal zaken om te overwegen voordat je een huiswerkbegeleider voor je kind opstelt.

 

Het is OK om OK te zijn

Houd rekening met de leeftijd en het cijfer van uw kind. Als hij in de kleuterklas zit, een of twee, dan is er nog voldoende tijd voor hem om basisbegrippen als lezen, schrijven en rekenen op te pikken. Ouders moeten jongere kinderen in hun eigen tempo moeten laten leren en tot de derde klas moeten wachten voordat ze extra hulp in de wacht slepen. “We moeten kinderen kinderen laten zijn.”

Beoordeel vervolgens je eigen agenda. Als je kind een 6 krijgt, betekent dit dat hij voldoet aan de verwachtingen van het leerplan, en misschien is dat goed genoeg. Studiebegeleiding is niet bedoeld om van iedereen een student te maken. Alvorens hem over te halen om zijn cijfers te halen, moet het mogelijke nadeel worden overwogen: frustratie, verlies van interesse op school en mogelijk nog slechtere cijfers.

 

Bel de dokter

Als je kind oud genoeg is en zijn sporen echt een boost nodig hebben, onderzoek dan of hij een gezondheidsprobleem heeft dat tegen zijn cijfers aan werkt. Een slecht gehoor of slecht gezichtsvermogen kan van invloed zijn op hoe een kind in de klas leert, vooral als het gaat om het volgen van mondelinge instructies of het zien van materiaal op het bord. Als hij veel oor infecties heeft gehad of als anderen in het gezin gehoorproblemen hebben, laat hem dan zijn gehoor testen. Oogtesten moeten ook up-to-date zijn, vooral als u en uw partner een bril dragen.

Of je kind is misschien gewoon te moe of te hongerig om te leren. Het overslaan van het ontbijt of niet genoeg eten voor een vroege hockeytraining kan haar ochtendlessen in gevaar brengen. Als ze het erg druk heeft of niet goed slaapt, kan ze midden in de middag in slaap vallen en belangrijke inhoud in de klas missen.

Overweeg leerproblemen

Als uw kind hardnekkige problemen heeft met lezen of rekenen, en het gewoon niet lijkt te snappen, hoeveel u ook met hem overweegt, praat dan met de school over het beoordelen of hij een verstandelijke handicap heeft. Als hij dat doet, zal huiswerkbegeleiding niet veel doen. “Veel ouders hebben de indruk dat meer huiswerkbegeleiding zal helpen. Het doet het omgekeerde, “. Weinig docenten zijn opgeleid om met leerstoornissen om te gaan, en veel tijd besteden aan een uitdagend onderwerp kan een leerling frustreren. Praat in plaats daarvan met de school over het verhogen van zijn speciale onderwijstijd of het uitproberen van nieuwe onderwijsstrategieën.

 

Houd rekening met gevoelens

Het is niet altijd duidelijk, maar problemen met vrienden, conflicten met een leraar of verdriet in verband met een scheiding of de dood in het gezin kunnen van invloed zijn op de schoolprestaties van kinderen. Carter zegt dat kinderen met een laag zelfbeeld of angst – vaak als gevolg van sociale problemen – misschien geen vragen over tests beantwoorden omdat ze zo bang zijn om fout te zijn. Als u wilt weten of sociale of emotionele problemen de school kunnen schaden, let dan op alles in de wereld van uw kind, van het recente verlies van een huisdier tot een plotseling gebrek aan telefoontjes van vrienden. En spreek met zijn leraar – er kan wat dynamiek in de klas zijn dat hem angst veroorzaakt. Deze problemen zijn niet gemakkelijk op te lossen, en zeker niet het domein van een academische huiswerkbegeleider. Praten met je kind en zijn leraar of de betrokken schoolbegeleider inschakelen is een meer logische manier om te beginnen.

Online Studeren, iets voor jou?

Studeren krijgt steeds meer een ander uiterlijk en de verschillende mogelijkheden groeien met de dag. Studeren zoals “vroeger” in de schoolbanken is nog steeds de meest gebruikelijke vorm van studeren. Maar voor hoelang nog?

Er komen steeds meer nieuwe mogelijkheden bij voor studenten en hogescholen, mbo’s en andere instellingen staan steeds meer onder druk. Op de website van Onlineuni zijn onder andere de mogelijkheden te vinden van online studies, masters / bachelors en thuis studies. Je vind hier informatie over de verschillende aanbieders, wat deze inhouden en watvoor cursussen worden aangeboden. Ook vind je mogelijkheden voor het leren van diverse talen terug.

Wat is online studeren?
Wat houd online studeren eigenlijk in vragen veel studenten zich af. Het is eigenlijk het feit dat je zelf meer regie hebt en behoudt over je leven, de indeling wanneer je leert of de colleges volgt. Deze worden verschillend aangeboden. Sommige grotere universiteiten die online modules aanbieden kennen vaste tijden voor hun volleges maar in de meeste mogelijkheden heb je de vrijheid om digitale colleges of opgenomen colleges terug te kijken in de tijd die voor jou het beste past. Zo is een studie beter te combineren met werk en of andere activiteiten. Daarnaast is er vaak veel meer diversiteit mogelijk in de vakken keuzes, je zit niet vast en vooraf geselecteerde cirriculums waarbij je verplicht alle vakken binnen dat cirriculum moet halen en waardoor je dus niet juist die vakken kunt kiezen waarin jouw interesses liggen en waar je later dan ook meer aan zult hebben. Dit zorgt ervoor dat deze vorm van studeren dus beter past en beter aan te passen is aan de persoonlijke behoefte van de student.

Examens, hiervoor geld natuurlijk dat er een mate van controle moet zijn op en of tijdens het examen. Dus voor officiele dimploma’s werken de meeste online studies nog wel met vaste examen data en deze worden veelal op de scholen of bij speciale examen centrums afgenomen. Het is echter wel de verwachting dat er in de toekomst meer flexibiliteit komt en extra vormen van controle of authenticiteit worden ontwikkeld zodat de student met nog meer vrijheid online kan studeren en zijn examens kan afleggen.

Keuze maken voor een online studie
Lees je voordat je kiest voor een online studie van te voren goed in over de mogelijkheden en verschillen, dit kan bij verschillende bronnen zoals op de website van onlineuni. Kies je bijvoorbeeld voor een online studie die gegeven word door een universiteit in het buitenland dat zit de kans erin dat je toch meerdere keren tijdens je online studie moet afreizen naar het land van de universiteit voor bijvoorbeeld examens. Wil je toch meer informatie over een studie in het buitenland, of een digitale master of bachelor aan een buitenlandse opleiding. Dan kun je het beste contact opnemen met Study-Globe zij voorzien studenten van gratis advies en verlenen alle hulp bij het regelen van je toelating bij buitenlandse opleidingen. Ook kunnen zij je helpen bij het behalen van de benodigde scores en examens zoals IELTS / GMAT en of Cambridge examen eisen die veelal worden gesteld door buitenlandse opleidingen. Deze toelatings eisen gelden ook altijd voor online studies want er word er verschil gemaakt in de toelatingseisen voor de klassikale of digitale opleiding.

Voor studenten ligt in iedergeval een veelvoud aan keuzes en de toekomst zal dit aanbod enkel doen vergroten gezien de grote stappen en ontwikkelingen die jaarlijkst worden gemaakt binnen de studie mogelijkheden wereldwijd.

Leo Tolstoj; gedachten van een beroemd schrijver

Tolstoj is een beroemd Russisch schrijver. Hij was van adel, denker en schrijver van literaire en politieke werken. Hij schreef romans, maar ook historische werken over Rusland, zoals ‘oorlog en vrede’. Hij heeft ontzettend veel invloed gehad in het politieke leven van Rusland in de 19e eeuw. Hij wilde hervormen en ging graag de discussie aan met de heersende gedachten van de Orthodoxe kerk. Wie was hij precies en wat ging er door zijn hoofd? Een kennismaking met één van ’s werelds bekendste schrijvers uit de geschiedenis.

‘Tot mijn 14e jaar geloofde ik zonder te denken. Toen ging ik mij verdiepen in godsdienstige vraagstukken. Die pasten echter niet in mijn levenstheorieën. Ik brak ermee. Tien jaar kon ik erbuiten. Ik ging op in de genoegens van de ‘society’, ik leefde zoals de grote wereld dit eiste, ik gehoorzaamde aan al haar plichten. Ik hing de beest uit. Dat hoorde je, als student, immers te doen?’

Tolstoj: Gelukkig leven?

Dat schrijft Tolstoj over zichzelf, terugblikkend op zijn leven. Het leven van een beroemd schrijver, wiens romans in vele talen vertaald zijn. Het leven van een aristocraat, die van zijn moeder (een prinses Wolkonski) een groot landgoed heeft geërfd. Een man die veel gereisd heeft en dagelijks brieven kreeg uit alle delen van de wereld. Men zou zeggen: het leven van een gelukkig mens. Maar dat was niet het geval. Sinds jaren beklemde hem de vraag: hoe kan iemand gelukkig leven, in luxe als een beroemd man, terwijl er vlak naast hem zoveel ellende in de wereld heerst? Die vraag was al bij hem opgekomen toen hij als jong vaandrig meevocht in de Krimoorlog (1853-1856). Hij schreef toen zijn eerste novellen, die zo’n opgang maakten dat de tsaar ze las en naar aanleiding daarvan het bevel gaf de jonge schrijver niet naar het front te sturen.

Oppervlakkig leven?

Later kwam de vraag opnieuw op, toen Tolstoj in Parijs een openbare terechtstelling van een misdadiger bijwoonde. Ook merkte hij dat het leven in de Parijse salons al even oppervlakkig was als dat in Moskou of Sint Petersburg. Hij probeerde vanuit zijn landgoed de wereld te verbeteren. Hij wijdde zich aan de opvoeding van de boeren, maar merkte dat hij hiermee onder zijn medelandeigenaars alleen maar verontwaardiging opwekte.

Dwaze gedachten?

Ook wilde hij afstand doen van zijn gehele vermogen, maar hij kwam daardoor in conflict met zijn hele gezin. ‘wat een dwaze gedachte. Wie is daarmee geholpen? Moeten wij dan verder in armoede leven?’ zeiden zij. Tolstoj was realist genoeg om de juistheid hiervan in te zien. Maar dat bracht hem aan het twijfelen. Was hij zelf in staat om volgens zijn beginselen te leven? Kon hij afstand doen van zijn goederen? veranderde daardoor iets? Berokkende hij daardoor geen leed juist aan diegenen die hem dierbaar waren, omdat zij nog niet konden leven volgens de overtuiging die voor zo vanzelfsprekend was geworden?

Een onbevredigend compromis?

Tenslotte verdeelde hij zijn vermogen onder zijn vrouw en kinderen en leefde als gast op zijn eigen landgoed. Een onbevredigend ‘compromis’. In zijn boeken keerde hij zich nu tegen de maatschappij, tegen de kerk, die al het onrecht in de wereld niet veroordeelde. Hij werd door de Kerk uitgesloten; niettemin kreeg hij van een uitgever een miljoen roebel aangeboden voor publicatierechten die hij na zijn dood weer zou moeten afstaan. Hij weigerde, wilde volledig afstand doen van alle auteursrechten. Daarmee kwam het conflict met de familie tot een hoogtepunt. Op 82-jarige leeftijd nam hij de vlucht met niet meer dan 82 roebel op zak. Op reis kreeg hij een longontsteking. In de wachtkamer van het eerstvolgende station werd de zieke opgenomen. Op het bericht van zijn ziekte stroomden uit alle delen van Rusland journalisten en fotografen toe, maar zijn eigen vrouw weigerde hij de toegang tot het ziekenvertrek. Pas tijdens zijn doodsstrijd werd zij binnengelaten. Zij smeekte hem om vergeving voor alle moeilijkheden, die zij hem in de weg had gelegd.