Verkeersbelasting en de BIV

Vaak wordt er gevraagd hoe het met de wegenbelasting in België zit. Hoe werkt dat? Is het in België goedkoper? En hoe zit het met de BPM? Al deze vragen zullen beantwoord worden, te beginnen met: de wegenbelasting heet in België verkeersbelasting  en de BPM Belasting op de Inverkeerstelling (BIV). De belastingen zitten ook enigszins hetzelfde in elkaar, maar hoe dat precies zit leest u in onderstaand artikel.

Verkeersbelasting

Zoals reeds gezegd heet in  België de wegenbelasting verkeersbelasting, wat ook ongeveer hetzelfde werkt als in Nederland. Maar hoe werkt deze belasting nu? Deze belasting is een indirectie belasting welke geheven wordt op het bezit van een motorvoertuig (en dus niet op het gebruik ervan). Jaarlijks krijgen ruim 6 miljoen eigenaren van een Belgische kentekenplaat automatisch een belastingaanslag op hun mat. Er is een uitzondering, voor ruim 400.000 voertuigen (vooral vrachtwagens), wordt nog gewerkt met een vignet en wordt dus geen gebruik gemaakt van een automatische aanslag.

Deze belasting gaat volledig naar de gewesten en wordt geïnd door de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) en vervolgens doorgestort naar het gewest welke er recht op heeft. Sinds 2011 is in Vlaanderen de eigen Vlaamse Belastingdienst hier zelf voor bevoegd.

Wegenbelasting in België goedkoper?

Of de verkeersbelasting goedkoper is in  België dan in Nederland is moeilijk te zeggen, dit hangt namelijk van het type voertuig af (Welke brandstof verbrandt deze? Hoeveel fiscale PK’s heeft het voertuig?). De hoogte van de verkeersbelasting hangt vooral af van de fiscale PK’s van het voertuig. Het Vlaamse Gewest is van plan de verkeersbelasting meer te gaan baseren op de hoeveelheid waarvan het voertuig het milieu vervuilt.

Belasting op de Inverkeerstelling (BIV)

Zoals Nederland de Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen (BPM) kent, kent  België de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV). De term zegt het eigenlijk al, deze belasting moet betaalt worden voordat een voertuig in het verkeer mag komen. Het enige echt grote verschil is dat BPM alleen bij nieuwe voertuigen en geïmporteerde voertuigen betaalt moet worden en dat de BIV bij alle overdrachten betaalt dient te worden (enkele uitzonderingen daar gelaten).

In België dient een voertuig ingeschreven te worden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

Uitzonderingen wanneer de BIV niet betaalt hoeft te worden

Er zijn eigenlijk maar twee uitzonderingen wanneer de Belasting op de Inverkeerstelling niet hoeft te worden betaalt, en die zijn:

– Wanneer een voertuig eenzelfde voertuig in wil herinschrijven. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand verhuisd en de nummerplaat veranderd omdat er meer dan twee wijzigingen van het adres op de grijze kaart staan.

– Wanneer er sprake is van een echtscheiding en het voertuig wordt overgedragen naar een van de echtgenoten, ook dan bent u vrijgeheven van de BIV.

Hoogte van de Belasting op de Inverkeerstelling

Afhankelijk van factoren zoals de leeftijd van het voertuig, de brandstof welke het voertuig verbrandt en in het geval het een diesel betreft ook of het voertuig een roetfilter heeft zal de BIV bepaald worden. Interessant om te weten is dat de minimum belasting op inverkeerstelling minstens 40 euro zal  bedragen en er maximaal 10.000 euro aan BIV berekend kan worden.