De CCQ en andere testmethoden om astma en COPD te monitoren

Er zijn honderdduizenden mensen in Nederland die astma, COPD of een andere ziekte aan de luchtwegen hebben. Je kunt er dus bijna zeker van zijn dat er bij jou op het werk ook iemand aanwezig is die aan een dergelijke ziekte lijdt. Des te fijner is het dat er een aantal testen zijn ontwikkelt, waarmee het monitoren van patiënten gemakkelijker en doelgerichter kan worden gemaakt. In dit artikel bespreken we enkele van deze methoden en leggen we in het kort uit hoe de diverse testen werken.

CCQ (ook wel Clinical COPD Questionnaire genoemd)

De naam verklapt zijn toepassing al: het is een vragenlijst voor mensen die aan COPD lijden. Om de gezondheidstoestand van een COPD patiënt vast te kunnen stellen worden 10 vragen gesteld. Deze tien vragen worden, net zoals bij de ACQ, beantwoord door gebruik te maken van een schaal. De schaal loopt bij de CCQ ook van 0 t/m 6 punten, waarbij nul het best mogelijke antwoord is en zes het meest slechte antwoord.

Door de uitkomst van de testmethode met de CCQ vragenlijst krijgt zowel de huisarts als de persoon die de test heeft ingevuld meer inzicht in de symptomen van zijn ziekte en de bijbehorende intensiteit. Ook de CCQ biedt, nadat hij meerdere malen is afgenomen, inzicht in de ontwikkeling van de symptomen. Uit de ontwikkelingen kan vervolgens worden afgeleid of de behandeling van de patiënt effectief is, of dat die juist zou moeten worden aangepast.

ACQ (astma controle vragenlijst)

Zoals de naam al suggereert is dit een vragenlijst die speciaal is ontworpen voor astma patiënten. Het doel van de test is om te kunnen beoordelen in welke mate de patiënt de astma onder controle heeft. Hiertoe moet de persoon in kwestie een zevental vragen beantwoorden.

De antwoorden worden in de vorm van een zeven-punten schaal gegeven, waarbij een 0 betekent dat de persoon zijn astma volledig onder controle heeft en een zes betekent dat de ziekte allerminst onder controle is. Op basis van de antwoorden (die overigens kunnen worden vergeleken met eerdere testuitslagen) kan de dokter de behandeling van de patiënt aanpassen.

Spirometrie

Zijn de ACQ en de CCQ testen waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van meetinstrumenten, zo is een spirometrie een testmethode waarbij er wel instrumenten worden ingezet. Het gaat in dit geval om de spirometer. De test wordt gebruikt om het functioneren van de longen van de patiënt in kaart te brengen. Met dit onderzoek kunnen ziektes zoals COPD en astma worden opgespoord. Een spirometrie maakt het tevens mogelijk om een persoon die een van de netgenoemde ziektes heeft te monitoren. Zo kan de dokter vaststellen of de uitgevoerde behandeling zijn vruchten afwerpt, of dat de behandeling niet volstaat en wellicht moet worden aangepast.

De resultaten van een spirometrie worden grafisch weergegeven. Het uitvoeren, beoordelen en de interpretatie van een spirometrie is echter geen eenvoudige klus. De persoon die de test uitvoert dient dan ook een opleiding te volgen voordat hij of zij een spirometrie van a tot z goed kan uitvoeren.

Om vast te kunnen stellen welke test(en) voor welke persoon het beste is of zijn, is het advies om een specialist te benaderen. Het is in ieder geval prettig voor zowel patiënten als familie, vrienden en kennissen dat er diverse testmethoden bestaan om beter om te kunnen gaan met luchtwegziektes zoals astma en COPD.