De dagelijkse taken van een uitvaartverzorger in Heerenveen

Voordat veel personen in contact komen met een begrafenisondernemer, weten zij niet wat de  dagelijkse taken zijn van zo’n begrafenisondernemer. In de hoedanigheid van uitvaartondernemer in Heerenveen willen wij transparant te zijn en daarom willen wij graag een idee geven van ons takenpakket. Wij hopen te bereiken dat het hierdoor voor bloedverwanten ook duidelijker wordt wat zij van ons kunnen verwachten.

De taken van een uitvaartondernemer in Heerenveen

Een overleden persoon moet, als er geen sprake is van een misdaad, binnen zes weekdagen , maar niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden. Veel mensen kiezen ervoor om contact op te nemen met een uitvaartverzorger als de naaste is gestorven zodat alles rondom de begrafenis of crematie in orde wordt gebracht. In veel gevallen zijn de verlangens gericht op de begrafenis of crematie geregeld in een testament. De wensen van de overledene worden voor zover mogelijk zoveel mogelijk ingewilligd.

De begrafenisondernemer stelt de onkosten vast van de gewilde begrafenis of crematie en zal dit overleggen met de bloedverwanten. De opdracht gevende bloedverwanten zijn namelijk verantwoordelijk voor de declaratie.

Alvorens de uitvaartzorg in Heerenveen toestemming heeft ontvangen, zal deze meteen aan de slag gaan met de reservatie van de begraafplaats of crematorium.

De bovenstaande taken zijn allemaal een onderdeel van deze baan

Bovendien deze ook ervoor zorgen dragen dat de gewenste advertentie in de krant komt, de rouwkaarten gedrukt worden, dat de gewenste kist op tijd klaar staan, dat het vervoer van de gestorvene naar de begraafplaats of crematorium is geregeld en dat de herdenkingsdienst is voorbereid.

In Holland is het geen verplichting om een begrafenis of crematie in Heerenveen door een uitvaartverzorger te laten regelen, maar veel personen maken de keuze om dat wel te doen. Wij als uitvaartverzorger in Heerenveen staan voor u klaar en willen dan ook zoveel mogelijk uit handen nemen. U heeft immers al een hoop aan uw hoofd.