De oorzaak van macula degeneratie

De precieze oorzaak van macula degeneratie (OMD) is niet bekend. Helaas bestaat er momenteel nog geen blijvend effectieve behandeling of werkzaam geneesmiddel voor deze aandoening.

Hoe beïnvloedt OMD het gezichtsvermogen?

 • Naarmate er meer lichtgevoelige cellen in de macula verloren gaan, begint uw gezichtsvermogen te veranderen.
 • Bij de droge OMD vallen er geleidelijk aan kleine stukjes uit het beeld weg. Heel langzaam zal het gezichtsvermogen minder worden.
 • Bij de natte vorm van OMD raken de beelden vervormd. Een plotselinge sterke daling van het zicht kan optreden.
 • Uiteindelijk leidt OMD tot een min of meer rond blind gebied in het centrum van het blikveld. De meeste mensen met OMD zijn in staat redelijk te zien met de rand van het gezichtsveld (het perifere zien).
 • Volledige blindheid, niets meer kunnen zien, komt daarom niet voor bij OMD.

OMD is een zeer ingrijpende aandoening met een grote invloed op het dagelijks leven, omdat lezen, schrijven, autorijden en herkennen van gezichten sterk wordt bemoeilijkt. Ook kan het moeilijk worden om u aan te passen aan het licht als u vanuit een donkere in een lichte ruimte komt.

Hoe wordt OMD opgespoord en geëvalueerd?

Onderstaande onderzoeken kunnen tijdens bezoeken aan de oogarts worden uitgevoerd om de oorzaak van verminderd gezichtsvermogen vast te stellen. Als de diagnose OMD al is gesteld, is het belangrijk, dat u ook zelf regelmatig uw gezichtsvermogen controleert. De testen moeten altijd voor elk oog afzonderlijk worden uitgevoerd.

 • OOGDRUK
  Het meten van de spanning in het oog
 • AMSLER TEST
  Het testen met een raster teneinde eventuele vervormingen veroorzaakt door netvlies afwijkingen op te sporen. Dit is een methode, die zeer geschikt is voor zelfcontrole thuis. Ook het beoordelen van de vorm van een raamkozijn, van een deurpost, van tegels in toilet of badkamer of van de regels in een schrift kan u behulpzaam zijn bij uw zelfcontrole.
 • LOW VISIONONDERZOEK
  Ter bepaling van de stand van zaken bij hen die de afwijkingen hebben dient dit onderzoek. Met allerlei speciale beeldvergrotings apparatuur wordt getracht de resterende functies zo optimaal mogelijk te benutten.
 • OCT
  Met deze ultramoderne techniek wordt nauwkeurig nagegaan hoe in de loop van de tijd de dikte van uw netvlieslaag verandert. Ingeval uw macula tekenen van degeneratie vertoont is dit de techniek bij uitstek voor ontdekking en evaluatie.

Meer informatie over macula degeneratie kunt u vinden op overogen.nl