Drenthe slachtoffer van tientallen afvaldumpingen in buitengebied

Het wandelen in natuurgebieden is zeer rustgevend en daarom een mooie vorm van vrijetijdsbesteding. Het is een mogelijkheid om de drukke stad te ontvluchten en even te genieten van de dierenpopulaties en bebossing. Echter worden natuurgebieden steeds vaker vervuild met rotzooi doordat mensen nalaten om dit in een afvalbak te dumpen.

Zo ook het buitengebied van Drenthe en Zuidoost Groningen. Elk jaar wordt tijdens de landelijke Opschoondag een grondige check gedaan op milieuhandhaving. Binnen enkele uren troffen de deelnemers ruim 45 afvaldumpingen aan. Het was zo een enorme hoeveelheid dat Staatsbosbeheer en provincie Drenthe geschrokken reageerden.

Onder de deelnemers van de landelijke Opschoondag bevinden zich onder meer 40 groene opsporingsambtenaren (werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee), Waterleidingmaatschappij Drenthe, de Hengelsportfederatie, het Drentse landschap, diverse gemeenten en het eerder genoemde Staatsbosbeheer.

Welke overtredingen zijn begaan?

De organisaties erkennen dat er de afgelopen tien tot vijftien jaar meer afvaldumpingen zijn geweest. Het afval dat gedumpt wordt, kan erg verschillen. Het betreft niet alleen vuilniszakken, tuinafval maar ook afgedankte huisraden, bouwafval of asbest. Overigens hebben bepaalde natuurgebieden minder last van afvaldumping dan het andere.

Afval in de natuur wordt beschouwd als een van de vervelendste dingen die in de natuur gebeuren. Boswachters zorgen er uiteindelijk voor dat de rommel verdwijnt maar bezoekers kunnen zich ook ergeren. Dieren kunnen ziekraken door het afval en vuilnis kan de grond, water en uiteindelijk de beplanting aantasten.

Wie draait op voor de kosten van afvaldumping?

Staatsbosbeheer hoopt altijd te kunnen achterhalen wie het afval in de natuur heeft gedumpt. Helaas lukt dat in veel gevallen niet waardoor de organisatie het afval moet opruimen. Dat is jammer, want het gaat ten koste voor het bedrag dat bedoeld is om natuurgebieden te beheren of voor het maken van recreatiepaden. Volgens Staatsbosbeheer zijn hun eigen kosten voor het opruimen van het afval al ruim een half miljoen euro.