Herstel aardbevingsschade

Deskundig herstel van schade na een aardbeving

Helaas komen er in het noorden van het land steeds vaker aardbevingen voor. Het herstel van aardbevingsschade is dan ook regelmatig aan de orde. Vanwege de gaswinning verzakt de aarde en komen er lichte tot gemiddelde aardbevingen voor. Tot nu toe zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar de schade aan panden is in veel gevallen aanzienlijk. Het zorgt ervoor dat huiseigenaren zich ernstig zorgen maken o

Emotionele schade is niet te vergoeden

Veel inwoners van Noord Nederland hebben te lijden onder de aardbevingen. Zij hebben niet alleen schade aan hun woning, maar ook zijn er gezondheidsklachten vanwege de voortdurende angst voor de volgende aardbeving. Deze schade is niet te herstellen met geld. Maar de materiële schade is natuurlijk wel degelijk op te lossen door hiervoor bijvoorbeeld juridische hulp te bieden of hulp van een bouwkundige die objectief kan vaststellen of schade aan een pand het gevolg is van de aardbevingen.

Meld aardbevingsschade direct

Het is belangrijk om schade als gevolg van een aardbeving direct te melden bij de instanties. Zo kan meteen worden vastgesteld of de schade het gevolg is van een aardbeving. Mensen die te maken hebben met dit soort schade kunnen zich in veel gevallen gratis juridisch laten bijstaan. Zo worden de kosten in ieder geval niet nodeloos verhoogd met proceskosten. Er worden overigens ook door het Rijk maatregelen genomen om de schade voor de gedupeerden in Groningen te regelen. Daarnaast wordt de gaswinning teruggedraaid om het aantal aardbevingen mogelijk te verminderen.