Scheurherstel van aardbevingsschade

Vakbekwaam scheurherstel van aardbevingsschade in Groningen

Als gevolg van de gaswinning in Groningen ontstaat helaas schade aan woningen. Door de gaswinning vinden namelijk regelmatig aardbevingen plaats. Door deze bevingen ontstaat er aardbevingsschade met name vooral scheuren in de muren van huizen. Dit is niet alleen ontsierend maar kan uiteindelijk ook gevaarlijk worden. Als een huis te zwaar beschadigd raakt kan het uiteindelijk instorten. Natuurlijk wilt u dat schade aan uw woning als gevolg van de aardbevingen wordt hersteld. U kunt voor de kosten een beroep doen op de Nederlandse Aardolie Maatschappij. De NAM is wettelijk verplicht om de schade te herstellen als kan worden aangetoond dat deze het gevolg is van gaswinning.

Vakkundig herstel van aardbevingsschade

Wilt u scheurherstel aardbevingsschade laten uitvoeren, dan kunt u hiervoor een beroep doen op een vakbekwaam bedrijf. Zij hebben ervaring met het herstellen van deze schade en zullen de klus dan ook in alle gevallen professioneel aanpakken. Indien mogelijk worden scheuren in muren en daken onzichtbaar hersteld. Als u schade aan uw woning heeft als gevolg van een aardbeving dan kunt u zich wenden tot een vakbekwaam aannemer die ervoor gaat zorgen dat de muren van uw woning of het dak worden hersteld. De kosten van dit herstel zijn in veel gevallen te verhalen. U kunt na de scheurherstel weer comfortabel en zonder zorgen in uw woning wonen.

Laat de aardbevingsschade tijdig herstellen

Constateert u schade aan uw huis na een aardbeving? Laat deze schade dan zo snel mogelijk inventariseren en herstellen. Zo voorkomt u dat de schade alleen maar erger wordt. Bovendien zorgt schade aan uw woning voor waardevermindering van het pand.